Naam initiatief
SCF India (Stichting Claudia & Friends)


Naam/namen initiatiefnemer(s)

Claudia Vijge


Provincie
Overijssel

 

Adres
Oudegoedstraat 131

7413 EC Deventer

 

Doel
SCF wil door natuur- en milieueducatie de lokale bevolking bewust maken van het belang van natuur in hun leefomgeving.

 

Doelgroep(en)
Lokale bevolking

 

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Omschrijving initiatief
Stichting Claudia & Friends (SCF) richt zich op natuur, milieu en mensen in en rondom Tadoba-Andhari Tiger Reserve (TATR) in Centraal India. SCF wil door natuur- en milieueducatie de lokale bevolking bewust maken van het belang van natuur in hun leefomgeving. De levens van de tijger en de mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook noodzakelijk voor bescherming van de tijger dat de bevolking ook het belang van tijgerbescherming inziet. Bescherm de tijger en bescherm zo het hele natuurgebied.

Door inventarisatie van problemen die spelen bij de lokale bevolking doordat zij in een beschermd natuurgebied wonen, kan er samen met hen gezocht worden naar oplossingen. Door het organiseren van activiteiten door natuurgidsen probeert SCF samen met de lokale bevolking te werken aan bescherming van de tijger. Verder is er uitwisseling tussen Indiase en Nederlandse schoolklassen, waardoor zij bewust worden van de verschillen en overeenkomsten in hun levens. En SCF geeft vrouwen en meisjes de kans een beroep te leren en uit te oefenen in hun eigen dorp.

 

Speciale aanvraag voor Duurzame Dinsdag aan Minister Verdonk

Uitwisselingsprogramma tussen Nederlandse en Indiase basisscholen.

 

Het uitwisselingsprogramma wordt gedaan door tekeningen om de taalbarriŤre te overwinnen. Tekenen is voor kinderen een leuke bezigheid waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen en die kans krijgen kinderen in India niet op school. Het thema rondom de uitwisseling is op de eerste plaats natuur en milieu, themaís als duurzaamheid en cultuur komen ook aan bod. SCF wil op deze manier de interesse voor natuur en milieu stimuleren en kinderen ervan te weerhouden ook te gaan stropen of het milieu te vervuilen. Daarnaast is het heel interessant voor de ontwikkeling van kinderen om te zien welke overeenkomsten en verschillen er zijn in natuur en milieu (en cultuur) in India en Nederland.

 

Doel

Het doel van dit project is om kinderen in Nederland en India:

  • Bewust te maken van de verschillen in natuur, milieu en cultuur;
  • te laten zien wat duurzaamheid is in Nederland en India;
  • na te laten denken over manieren om bepaalde dingen in de directe omgeving duurzamer aan te pakken.

Voor de volledige projectaanvraag inclusief begroting en gevraagde financiŽle bijdrage zie de bijlage.

 

Regulie activiteiten SCF

  • Natuur- en milieueducatie in en rond TATR
  • Indiase vrouwen maken handicrafts voor verkoop
  • Diverse voorlichtings- en geldinzamelingsacties
  • Interactie tussen kinderen uit India & Nederland
  • Natuur- en milieuonderzoek in India.


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Lokale bevolking wordt zich bewust van het belang van natuur in hun leefomgeving en zal daarom beter (duurzaam) met de leefomgeving omgaan.

 

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?

  • Nederlanders leren over leefwijzen in India en vice versa
  • Leren over de natuur en het belang daarvan.

 

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Enthousiasme is het sleutelwoord bij dit initiatief. Een persoon kan een heleboel in gang zetten. Het air van "wij zullen wel eens even vertellen hoe jullie het moeten doen" loslaten.

 

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Inzet van mensen, goederen om door te verkopen en geld om nog iets speciaals te realiseren. Voor wat precies volgt nog.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?

www.scfindia.com