Naam/namen initiatiefnemer(s)
Gert-Jan Hageman/ Walter Abma

E-mail adres
info@restaurantdekas.nl of www.restaurantdekas.nl

 

Provincie
Noord Holland

 

Adres
Kamerlingh onneslaan 3

Postcode
1097 DE

Plaats
Amsterdam

Doel
Daklozen, verslaafden en psychiatrische patienten structuur geven, een eerste stap in de maatschappij middels de kennismaking met het landelijk gebied en werken in de kwekerijen voor producten voor het restaurant.

Doelgroep(en)
Daklozen, verslaafden en psychiatrische patienten

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Samenwerking tussen Restaurant met Streetcornerwork en een psychiatrisch ziekenhuis Kijk en Duin. Beiden komen twee maal per week met een groep allerhande werkzaamheden verrichten onderbegeleiding van een sociaal werker en deskundige tuinder. Deze werkwijze biedt aan mensen met problemen een structuur en regelmaat en eerste stap richting een volgende stap in de maatschappij. Het Restaurant De Kas ontvangt vervolgens verse producten maar dit initiatief levert ook veel pr op. Restaurant heeft een aantal kwekerijen. Mensen zijn de stad uit met groen bezig in een landelijk gebied geeft een positieve uitwerking. Geen werkdruk.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Mensen met problemen hebben ook een plek en een functie.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
leren met elkaar omgaan en gedragen, belangrijkste zijn de sociale vaardigheden.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Mensen met een probleem een kans geven.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
eenvoudig werk, kleding, faciliteiten, veel begeleiding professional, sociaal werker, begeleider met tuinbouw en zorg.