Naam/namen initiatiefnemer(s)
De Windvogel

E-mail adres
dick.van.elk@advidata.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Jan Tinbergenstraat 7

Postcode
2811 DZ

Plaats
Reeuwijk

Doel
Meer duurzame energie (DE) produceren
Draagvlak voor DE vergroten
Burgers laten profiteren van eigen DE initiatief

Doelgroep(en)
Burgers en bedrijven

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een groepje ongeorganiseerde burgers
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een bewonersorganisatie op dorps-, buurt, of wijkniveau
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciele organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Burgers kunnen hun eigen kropje sla verbouwen, transporteren en consumeren. De hele productie, logistieke en consumptieketen in ťťn hand. Op dezelfde manier produceren en consumeren burgers (en bedrijven en instellingen) hun eigen duurzaam opgewekte elektriciteit. Ze bouwen, financieren en exploiteren hun eigen windmolen (in hun eigen backyard). De eleckticiteit wordt lokaal/regionaal via het openbare net getransporteerd naar de deelnemers in het project. Er wordt alleen betaald voor het transport; een reeŽle prijs, niet de kunstmatig hoge transportvergoeding die de distributiebedrijven hanteren (wij kennen een concurrerend aanbod van ongeveer 1 eurocent
per kWh, waarvoor een Duits bedrijf een net wil aanleggen en onderhouden).

De Windvogel wil dit initiatief faciliteren. Een aantal organisaties, waaronder een bank, een landelijke kerkelijke organisatie en een EB, ondersteunen het initiatief en willen inhoudelijke en/of financiŽle bijdragen leveren.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Uiteindelijk 100% duurzaam opgewekte elektriciteit voor alle participanten; bij 100.000 b.v. 300.000.000 kWh!; de ondersteunende organisaties hebben samen meer dan twee miljoen leden.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zelf duurzame elektriciteit opwekken is mogelijk
Zelf duurzame elektriciteit opwekken is niet duurder
Besparing van energie
Maatschappelijk verantwoord burgerschap
Innemen van een klantgerichte (pull) marktpositie

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Samenwerken
Maatschappelijk verantwoord burgerschap

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Ondersteuning door overheidsinstanties; EZ, VROM, Financien
Publiciteit
Uithoudingsvermogen