Naam initiatief
Oprichting Stichting Globaliseringscentrum


Naam/namen initiatiefnemer(s)
Bert-Jan van der Mieden


E-mail adres
b.j.p.mieden@pyramide.nl

 

Adres
Prof. Einthovenstraat 19, 7316LV


Postcode
7316 LV


Plaats
Apeldoorn

Doel
Oprichting van het eerste globaliseringscentrum ter wereld. Bevorderen van de dialoog over duurzame, waarachtige globalisering, MVO en vrede. Integratie van culturen. Herdenkingsmonument t.b.v. betrokkenen bij zinloos geweld. verspreiden van bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en van de filosofie van de Verbinding.

Doelgroep(en)
Alle landen en bevolkingsgroepen.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciŽle organisatie
Procesondersteuning van een commerciŽle organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciŽle organisatie 

Omschrijving initiatief
Oprichting globaliseringscentrum met specifieke winkels en restaurants, bezinningsruimten, conferentie- en tentoonstellingsruimten. Herdenkingsmonument inzake zinloos geweld en ter bevordering van vrede. Internationale verspreiding van standaardwerk (lees-, studie- en werkboek) over bewustwordingspsychologie en bewustwordingsmanagement.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Bevorderen van het (internationale) bewustzijn en de (internationale) dialoog omtrent MVO, duurzaam ondernemen en duurzame, waarachtige globalisering en vrede. Zelfkennis en mensenkennis en gedragsverandering.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zelfkennis, mensenkennis, het stem geven aan en concreet realiseren van het individuele en collectieve verlangen naar een betere, bewustere en gelukkiger wereld en samenleving.


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Zelfkennis, mensenkennis, de kracht en perspectieven van de dialoog, beter (internationaal) communiceren en het realiseren van de individuele en collectieve doelstellingen ten aanzien van vrede, duurzaamheid en waarachtige globalisering.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Geld om e.e.a. te realiseren, mensen die dit project met kennis en middelen willen sponsoren. In eerste instantie een Engelse vertaling van het boek "De mens in de 21e eeuw".

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.globaliseringscentrum.nl