Naam initiatief
Monstertocht

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Willeke Verwoerd

E-mail adres
willekeverwoerd@hotmail.com

Provincie
Heel Nederland


Adres

Meppelerdiep 40

Postcode
8032 TD

Plaats
Zwolle

Doel
Geld inzamelen voor projecten in Hati 

Doelgroep(en)
Iedereen die zin heeft om wel eens iets te doen wat geld oplevert voor een goed doel.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger 

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een groepje ongeorganiseerde burgers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Met verschillende acties m.b.v. de talenten van mensen geld inzamelen voor projecten in Hati die zich richten op (het voorkomen van) kinderen die besmet zijn met hiv.


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?

Het samenbrengen van mensen, aanspreken op talenten i.p.v. onmogelijkheden, bewust worden van de situatie in Hati maakt misschien dat er meer begrip en bewondering komt voor elkaar!

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Waar je talenten liggen, hoe je die voor het doel kunt inzetten.
Over het leven in Hati.
Het ontmoeten en samenwerken met mensen die je niet kent kan mooie contacten opleveren, je netwerk verbreden e.d.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat je zlf iets in gang kunt zetten, door gewoon te beginnen!

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Contacten met anderen, je netwerk gebruiken, internet


Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?

www.monstertocht.nl