Naam initiatief
Innovatieplatform Noord Nederland

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Ingolf Kruseman, Ans Reurekas, Evert Jan Beverwijk, Mark Braak

E-mail adres
ans@denieuwezon.nl  

Provincie
Drenthe

Adres
p/a Plevier 23

Postcode
1628 ET

Plaats
Hoorn NH

Doel
Innovatie-verwezenlijking in de breedste zin van het woord. Wetenschappelijke en collectief erkende nuts-doelen d.m.v. visie-centrum en gezondzijn-centrum. Spectrum o.m. het coachen van een bewuste leefstijl, brede therapeutische ondersteuning, neutralisatie-technologieŽn van electromagnetische straling, financiŽle innovatiekaders etc.

Doelgroep(en)
Ongelimiteerd

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van georganiseerde vrijwilligers

Omschrijving initiatief 
Zie onder 'doel'. 

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Bewustwording van fundamentele levensdoelen binnen individuele- en groepsgerichtheid. Intermenselijke verbondenheid zonder commerciŽle accenten. Verhoging levenskwaliteit. EssentiŽle milieuverbeteringen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Eigenwaarde, levensdoel, wederzijdse betrokkenheid, liefde voor de natuur, verantwoordelijk structuur kunnen geven aan alles.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Zich naar uniciteit tot volledige verantwoordelijkheid te komen

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
We zijn op zoek naar een geschikte vestigingsplek dus locaal-overheids toekenning Drenthe. Geld: exploitatiebegroting ca. 6 miljoen euro

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
ter toelichting: www.innovatieplatformnoordnederland.nl