Naam/namen initiatiefnemer(s)
Rix Kijne, Deventer
Jan Juffermans, Boxtel

 

E-mail adres
j.juff@zonnet.nl

Provincie
Noord Brabant

Adres
Apollopad 25

Postcode
5283 KE

Plaats
Boxtel

Doel
Mensen wakker schudden; dat werken aan duurzaamheid geen vrijblijvende zaak meer is; het is een kwestie van mensenrechten geworden.

Doelgroep(en)
Vooral de Nederlandse politici, nationaal, provinciaal en lokaal, maar ook alle Nederlanders, omdat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft in deze.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Omschrijving initiatief
Het is een hartekreet op een A-viertje; zie de bijlage

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Hopelijk komt er discussie over de stelling dat duurzaamheid en duurzame leefstijlen een kwestie is van mensenrechten

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Het is input voor debat, dus hopelijk werkt het zo!

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Doe vooral mee aan het debat over duurzaamheid. Maar nog belangrijker is onze Mondiale Voetafdruk duurzaam te maken.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Publiciteit /bekendheid van de tekst.