Naam/namen initiatiefnemer(s)
Centrum Buitenlandse Vrouwen Tilburg
Angela van der Kloof

 

E-mail adres
fiets@cbvtilburg.nl

Provincie
Noord Brabant

Adres
Wilhelminapark 62

Postcode
5041 ED

Plaats
Tilburg

Doel
Het samenbrengen van allochtone vrouwen die pas kunnen fietsen en vrouwen die ervaren fietser zijn om:
- het fietsen op een ongedwongen manier te oefenen
- met elkaar in contact te komen
- de taal op een ongedwongen manier te oefenen
- meer begrip te krijgen voor elkaar

Doelgroep(en)
Vrouwen die graag fietsen en vrouwen die het fietsen beter onder de knie willen krijgen.

 

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Het concept van het project Fietsvriendinnen is:
- werving van vrouwen die ervaren fietser zijn en dit willen delen met vrouwen die pas kunnen fietsen
- werving van vrouwen die pas kunnen fietsen
- hen trainen en matchen zodat zij samen met de fiets de omgeving beter kunnen leren kennen, ervaring opdoen in het verkeer, elkaar leren kennen, nederlands kunnen spreken en meer begrip kunnen krijgen voor elkaar.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
- stimuleren van duurzame mobiliteit (fietsen)
- stmuleren van contact tussen verschillende bevolkingsgroepen (allochtoon - autochtoon)

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Allochtone vrouwen:
- Meer ervaring op de fiets in het verkeer
- Beter de weg leren kennen
- het ervaren van de mogelijkheden van de fiets (zowel functioneel gebruik als recreatief gebruik)
- de nederlandse taal gebruiken in een contact waarbij de taal niet het doel is, maar een middel om te communiceren
- evt. leren fietsen met kind achterop e.d.
- meer izicht in de leefwereld van autochtone vrouwen (en hun gezin / familie)

Autochtone vrouwen:
- meer contact met allochtone voruwen
- inzicht in de leefwereld van allochtone vrouwen (en hun gezin / familie)
- kennis van een andere cultuur

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
We hebben plannen om een pakket te ontwikkelen en in een produkt aan te bieden aan andere organisaties die een soortgelijk project willen opzetten. daar is veel belangstelling voor.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
- Een vindingrijke, flexibele initiatiefnemer
- Inzicht in de doelgroepen
- een budget om het startpakket aan te schaffen (inclusief wervingsposters e.d.) - een centrale plaats (zoals een wijkcentrum of verenigingsgebouw)
- een flinke dosis enthousiasme en openheid

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.cbvtilburg.nl