Naam initiatief
Everlasting 

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Leerlingen van 4e klas havo/VWO Udens College

E-mail adres
info@La21-Uden.tk  

Provincie
Noord Brabant

Adres
Postbus 272

Postcode
5400 AG 

Plaats
Uden

Doel
Door middel van dit festival willen wij mensen bewust maken van duurzaam leven. We willen laten zien dat je ook met duurzame activiteiten een leuke dag kunt hebben. En het is ook nog eens beter voor het milieu!!!

Doelgroep(en)
Ten eerste jongeren (middelbare school tot 25 jaar) en daarnaast alle inwoners van Uden

Door wie is het initiatief gestart?
Een groepje ongeorganiseerde burgers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie 

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Op een terrein in het centrum van Uden is op zondag 19 juni een gecombineerd festival gehouden. Muziek (van voornamelijk) plaatselijke bands is gecombineerd met verschillende activiteiten en workshops voor jongeren en met een duurzaamheidsmarkt, waar informatie over heel veel facetten van duurzaam leven was te vinden

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
De bezoekers kregen concrete informatie over duurzaam leven. Van het gebruik van groene stroom, kopen van biologische groentes tot recreŽren in de eigen omgeving en mogelijkheden om water te besparen of te hergebruiken.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
De jongeren werden ondersteund door jongerencentrum De Pul en door het platform Lokale Agenda 21 Uden. In deze laatste organisatie zitten voornamelijk oudere mensen (boven de 40). De samenwerking tussen jongeren (middelbare school) en ouderen was erg leerzaam.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat de combinatie jeugdig enthousiasme en oudere levenswijsheid een erg goede kan zijn mits men voor elkaar open staat en er daadwerkelijk de bereidheid is om er samen iets van te maken.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
jeugdig enthousiasme en oudere levenswijsheid 

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?

http://home.tiscali.nl/jkuservices/everlasting/