Naam/namen initiatiefnemer(s)
COS Limburg; Hastijns; Jong Nederland Limburg (JNL); MIK (Maatwerk In Kinderopvang); welzijnsinstelling Trajekt; Stichting Wel.kom/Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME).

 

E-mail adres
neeke.swart@hastijns.nl

Provincie
Limburg

Adres
Postbus 590

Postcode
6200 AN

Plaats
Maastricht

Doel
Kinderen en jongeren denkkaders en informatie aanreiken waarmee zij kennis maken met en nadenken over de economische, sociale en milieu effecten van beslissingenen activiteiten. En daarnaast de blik buiten de eigen grenzen van tijd en plaats richten.

 

Doelgroep(en)
Kinderen en jongeren in de leeftijdcategorieen 11-12 jaar, 13-14 jaar en 15-16 jaar binnen het georganiseerde verband van: instellingen voor sociaal cultureel werk met kinderwerk, instellingen voor buitenschoolse opvang en organisaties voor methodisch jeugdwerk.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Projecten in het kader van duurzame ontwikkeling richten zich vooral op scholen. Daardoor kan het beeld ontstaan dat het thema duurzame ontwikkeling slechts een aangelegenheid is die binnen de muren van de school belangrijk is en niet in de wereld daarbuiten. Om het duurzame denken werkelijk bij kinderen en jongeren te laten beklijven zal het kader breed moeten worden opgepakt, dus ook in buitenschoolse opvang, het methodisch jeugdwerk en in het sociaal cultureel jeugdwerk. Dit beseffen ook het MIK, Trajekt en JNL. Hoe kunnen bestaande activiteiten worden verdiept naar het thema Duurzame Ontwikkelingen?

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
1) Het blijvend verbreden van bestaande activiteiten in het jongerenwerk met het denkkader Duurzame Ontwikkelingen, 2) het accepteren en gebruiken van het duurzame afwegingskader als een manier om alledaagse en onalledaagse besluiten te nemen door de jongeren van nu en de volwassenen van later.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
1) Het blijvend verbreden van bestaande activiteiten in het jongerenwerk met het denkkader Duurzame Ontwikkelingen, 2) het accepteren en gebruiken van het duurzame afwegingskader als een manier om alledaagse en onalledaagse besluiten te nemen door de jongeren van nu en de volwassenen van later.