Naam initiatief
Derde wereld, eerste keus

Naam/namen initiatiefnemer(s)
EFTA (Brussel), Fair Trade Organisatie (Nederland en partners in Italie, Spanje en Belgie

E-mail adres
a.chojnacka@fairtrade.org

 

Provincie
Heel Nederland

Adres
Beesdseweg 5

Postcode
4100 AC


Plaats

Culemborg

Doel
(Lokale) overheden en burgers meer bewust maken van hun rol in de handelsverhoudingen tussen Noord en Zuid.

Het project is een campagne met de volgende subdoelen:

1. Toezegging van zoveel mogelijk beleidsmakers verkrijgen dat ze sociale en ethische criteria in hun aanbestedingsbeleid (het inkoopbeleid van de overheid) opnemen

2. Het bewustzijn van burgers vergroten omtrent de impact van de keuzes die we als consumenten maken op de noord/zuid verhoudingen

3. De sociale dimensie versterken van het inkoopbeleid van overheidsinstituties

Doelgroep(en)
Ministeries, lokale, regionale en semi/overheden. Via het inkoopbeleid van deze instanties hopen wij ook de medewerkers te bereiken.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een groepje ongeorganiseerde burgers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie


Omschrijving initiatief

Derde wereld eerste keus is een onderdeel van het Fair Procura project.
De campagne wordt voor een deel gefinancieerd vanuit de Europese Commissie en heeft een looptijd van 3 jaar. "Procura" is een afkorting van Procurement, engels voor aanbesteding, aldus de wijze waarop overheden inkopen. Jaarlijks kopen overheden voor miljarden euro's in, een heel machtig middel dus om beleid gericht op eerlijke handel te steunen! Fair Procura wil aldus bereiken dat het inkoopbeleid actief wordt ingezet om eerlijke handel te steunen.

Het project loopt in vier landen: Nederland, Belgie, Italie en Spanje.

Enkele activiteiten die staan gepland zijn het organiseren van twee congressen, een al in het voorjaar van 2006 (met veel leuke en bekende gasten!), netwerkactiviteiten, publicaties en verschillende pilot acties die we met campagne medewerkers gaan ontwikkelen! Bij het project zijn ongeveer 40 vrijwilligers betrokken.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Door de campagne gaan:

1- Overheden bewuster om met hun rol binnen duurzaam aanbesteden

2. Meer dan 5 miljoen producenten in ontwikkelingslanden zullen ervan profiteren en het getal zal hoogstwaarschijnlijk stijgen

3. Indiviudele consumenten worden ook bewuster van het effect van hun keuzes op de Noord Zuid verhoudingen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
De vrijwlligers krijgen campagne trainingen alsook inhoudelijke curssen over Fair trade, kennis die ze vervolgens tijdens de campagne overbrengen naar bestuurders en burgers. De Fair Trade Organisaqtie werkt nauw samen met relevante organisaties, zoals SenterNOvem, om zo betere producten en tools voor inkopers te ontwikkelen.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat er wel degelijk ruimte is binnen Europees aanbestedingsbeleid voor duurzame initiatieven, zoals het kiezen voor etisch en milieu verantwoorde producten.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Campagne ,materiaal zoals brochures, porters en website. Maar bovenal toegang tot beleidsmakers die duurzaam inkopen tot hun vaste beleid willen maken.