Naam/namen initiatiefnemer(s)
De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl, Boxtel
NHTV Internationale Hogeschool, Breda

E-mail adres
j.juffermans@dekleineaarde.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Postbus 151

Postcode
5280 AD

Plaats
Boxtel

Doel
Mensen informeren over een mooie meetmethode voor duurzaamheid en hen inspireren tot de keuze voor een duurzame(r) vakantie

Doelgroep(en)
Alle mensen die op vakantie gaan en uitstapjes maken

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Een speciale website - www.vakantievoetafdruk.nl - waar iedereen de eigen vakantie kan meten, een tentoonstelling in een reiswagen, en een 'special' over de Vakantie Voetafdruk, die in vele duizenden exemplaren op drie vakantiebeurzen is uitgereikt.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Bewustwording en hopelijk structureel minder belasting van het mondiale milieu, met name minder CO2-uitstoot en dus klimaatverandering.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Dat elke vakantie en elk uitstapje enige mondiale ruimte en grondstoffen vergt en dus enige schade kan opleveren voor de samenleving. En men leert ook dat je daar iets aan kan doen, evt. ook via compensatie.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Het gebruik van het model van de Mondiale Voetafdruk in het algemeen, en voor alle vakanties in het bijzonder. Ook vakantie-ondernemers kunnen hiermee hun werk duurzamer maken.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Het is voor een groot deel reeds uitgevoerd. Mensen kunnen nog steeds de 'special' aanvragen (tegen portokosten).

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.vakantievoetafdruk.nl en www.dekleineaarde.nl