Naam initiatief
Dag hammerskjold force

Naam/namen initiatiefnemer(s)
L.Ulatowska (INFORMATIEF)
J.Erens 

E-mail adres
aaa004@rediffmail.com

Provincie
Utrecht

Adres
Adegrotelaan 185

Postcode
3526 rg

Plaats
Utrecht

Doel
Link voor wereldinitiatieven met verwijzing naar het boek 'merkstenen' ea

Doelgroep(en)
kleine en grote 

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Omschrijving initiatief
Werkgroep in het noorden van het land met aspiraties nnar wereldburgerschap

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Discussie met vn-initiatieven

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Diepgaand maatschappij onderzoek

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Vormgeving aan ideeen

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
10.000 euro

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
Nog niet van toepassing - is onderweg