Duurzame Dinsdag inspirerend en geslaagd

Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van minister Dekker van VROM vond op 7 september voor de zesde keer Duurzame Dinsdag plaats. Dit jaar was het thema ‘Nieuw elan voor duurzaam samenleven’, gericht op initiatieven en inspiratie van burgers om tot een duurzame toekomst te komen.

Onder leiding van gastvrouw Jacobine van Geel opende de bijeenkomst met een film met persoonlijke statements van mensen over wat duurzaamheid en échte welvaart voor hen betekenen. Annette de Vries van Stichting Echte Welvaart stelde dat nieuw elan in ieder geval niet uit beleidsnota’s komt. Nieuw elan ontstaat volgens haar als mensen met dromen, lef en ideeën elkaar ontmoeten. Daarvoor is Duurzame Dinsdag óók bedoeld. Daarna konden de aanwezigen in rondetafelgesprekken zelf hun mening geven over verschillende duurzame thema’s, zoals ‘Samen Actief’, ‘Duurzaam consumeren’, ‘Communicatie’ of ‘Waarden en betrokkenheid‘. Terugkerende rode draad in vele gesprekken was niet alleen denken en praten over duurzaamheid, maar vooral doen. Ook de uitdaging om de lokale politiek bij duurzame initiatieven te betrekken kwam vaak ter sprake.

 

Koffertje met initiatieven

Het officiële deel van Duurzame Dinsdag was de overhandiging van het koffertje aan Sybilla Dekker, minster van VROM. Het koffertje met veel duurzame en toekomstgerichte projecten en plannen uit de samenleving, is uitgegroeid tot een traditie om aan politiek Den Haag te laten zien dat er naast het financiële koffertje van Prinsjesdag ook ruimte moet zijn voor duurzame ontwikkelingen.

Overheid en burger
De overhandiging van het koffertje werd voorafgegaan door een toespraak van Jurr van Dalen (IVN). Hij legde in zijn betoog vooral de nadruk op de ruimte die overheden moeten bieden voor lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hij pleitte ervoor om duurzaamheid meer als samenwerkingsproject te zien tussen burgers en overheden. Eén advies van Jurr om dat voor elkaar te krijgen is om de ondersteuning van burgers op te nemen in zowel provinciaal als gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld door het instellen van een duurzaamheidsstimuleringsfonds, waarmee burgers (de start van) hun ideeën kunnen realiseren. Ook ging hij in op de behoefte aan een centraal 'loket', zowel landelijk als per regio, waarbij burgers, bedrijven en organisaties advies kunnen krijgen over duurzaamheidonderwerpen. Dat dit laatste idee al deels werkelijkheid is, werd duidelijk door de openstelling door Minster Dekker van de website www.initiatiefzoektnemer.nl, waarop nu al een groot aantal initiatieven te vinden zijn.

Duurzaamheid en burgers
Minister Dekker gaf in een reactie op de overhandiging van het koffertje aan dat zij het cruciaal vindt dat burgers meer betrokken moeten worden bij duurzaamheid. Zij beloofde de plannen uit het koffertje serieus te gaan bekijken. Ook gaf zij aan dat overheden veel directer moeten reageren op initiatieven vanuit de samenleving onder andere door burgers veel meer te betrekken bij het beleid. Kern van haar reactie was dat een toekomstgerichte levensvisie absoluut geen vanzelfsprekendheid is en dat duurzame plannen een welkome aanvulling zijn. Uit de zaal werden verschillende vragen gesteld aan minister Dekker over onder andere de mogelijkheid om burgers te verplichten om ook duurzaam te consumeren, naast de verplichting om ook duurzaam te produceren en hoe de overheid burgers meer kan ondersteunen bij het nemen van initiatieven.

Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een dynamische bijeenkomst die stof tot nadenken, nieuwe inspiratie, ideeën en nieuwe contacten opleverde.

Duurzame Dinsdag werd dit jaar georganiseerd door IVN, Echte Welvaart, Stichting de Nationale Toekomstprijs en de NVR Commissie Duurzame Ontwikkeling.