Duurzame Lintjes 2016: Feike Sijbesma, Jan Jonker, Jeremy Leggett

Prinses Laurentien van Oranje reikte drie Duurzame Lintjes uit: aan Feike Sijbesma, Jan Jonker en Jeremy Leggett.

Feike Sijbesma

Feike Sijbesma, bioloog en bedrijfskundige, is sinds 2007 CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM. Sinds zijn aantreden bij DSM is duurzaamheid één van de belangrijkste business drivers. Zo committeerde hij DSM in 2015 aan de #RE100 campagne om binnen tien jaar tijd de helft van de ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te betrekken, stimuleert hij beprijzing van CO2, is hij door de VN uitgeroepen tot Humanitarian of the Year voor zijn strijd tegen ondervoeding en maakt hij zich sterk voor de transitie naar een circulaire economie.

De jury van Duurzame Dinsdag roemt Sijbesma om zijn inzet om bedrijfsvoering te combineren met zorg voor mens en planeet. Sijbesma gelooft dat bedrijven, naast winst en rendement, een grotere rol te vervullen hebben en motiveert anderen om ook verantwoordelijkheid te nemen. Feike Sijbesma ontving het lintje van kinderen van de ASVO-school die als eerste school zonne-panelen op hun dak kregen, in het kader van de Schooldakrevolutie.

 

 

 

 

Jan Jonker

Jan Jonker is professor aan de Nijmegen School of Management (NSM) van de Radboud University Nijmegen. Al tientallen jaren is Jonker een van die witte raven in de universitaire wereld die al decennialang het streven naar verduurzaming van de samenleving als uitgangspunt nemen bij hun wetenschappelijke onderzoek en onderwijs. Hij richt zich daarbij men name op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Zijn werk beperkt zich bepaald niet tot binnen de muren van de Nijmeegse universiteit. Naast het feit dat hij reeds meer dan 25 boeken en talrijke artikelen heeft geschreven is hij ook internationaal actief als ‘academisch ondernemer’ en als universitair docent en spreker.

Jury: De jury van Duurzame Dinsdag prijst Jonker wegens zijn onversaagde streven om binnen de universitaire wereld duurzaamheid een volwaardige positieve te geven, en om dat als uitgangspunt te nemen bij zijn onderzoek naar het functioneren van bedrijven. Zijn gedurfde aanpak heeft inmiddels zowel binnen de academische wereld als in het bedrijfsleven een motiverende rol vervuld. Jonker is een praktische academicus met impact - en daar zouden er wel meer van mogen zijn.

 

Jeremy Leggett

Jeremy Leggett is de eerste buitenlander die die jury eert met een Duurzame Lintje, en dat is bepaald geen toeval. Leggett speelt een belangrijke rol in het titanengevecht om de mondiale overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening met grote spoed te realiseren. Als gelauwerd geoloog doceerde hij aan de Engelse Royal School of Mines. Gealarmeerd door het vooruitzicht van klimaatontwrichting door het verstoken van fossiele brandstoffen, gaf hij zijn loopbaan een radicale wending: hij richtte SolarCentury op, inmiddels het grootste onafhankelijke Engelse zonne-energiebedrijf. Een deel van de winst daarvan gaat naar SolarAid, dat ook Afrika moet helpen om de overstap naar een zonne-energie-economie te maken. Ook weet Leggett het grote publiek mee te nemen in de energietransitie door het publiceren van scherp analyserende, maar tevens zeer toegankelijke boeken.

Jury: Jeremy Leggett belichaamt als geen ander de overgang van het Fossiele Tijdperk naar dat van de duurzame energie. De jury prijst naast zijn decennialange tomeloze inzet op het hoogste niveau ook de moed die Leggett bij zijn werk aan de dag legt. Het is de jury daarom een eer hem dit Duurzame Lintje te mogen toekennen.