Duurzame Lintjes 2014: Jan van Betten, Jan Rotmans, Jan Terlouw, Laurentien van Oranje

Sinds 2008 kent de organisatie van Duurzame Dinsdag een onderscheiding toe aan personen die zich bijzonder inzetten voor de verduurzaming van Nederland. Dit jaar onderscheidt de jury een viertal personen. Duurzame Lintjes zijn door juryvoorzitter Maurits Groen uitgereikt aan:

 

De heer Jan van Betten

Jan van Betten bekleedde topfuncties bij KPN en de uitgever Reed Elsevier. In 2010 startte hij het duurzaamheidsplatform Nudge, wat vertaald kan worden als ‘zetje’ en staat voor ‘New Union for the Development of a Green Economy’. Meer dan 27.000 mensen en bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij Nudge.
Van Betten gelooft in ‘verandering van onderop’. Het is zijn overtuiging dat er heel veel mensen zijn die echt een verschil willen maken. Maar deze mensen moeten in elkaars netwerk terecht komen zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Nugde verbindt duurzaamheidinitiatieven uit de samenleving met bedrijven en organisaties waardoor deze initiatieven versterkt en versneld worden.

De heer Jan Rotmans

Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim tweehonderd publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties.
Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving.
Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in een nieuwe beweging.

De heer Jan Terlouw

In 1948 begon hij zijn studie wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarin hij in 1956 zijn doctoraalexamen behaalde. Tijdens zijn studie vervulde hij zijn eerste echte bestuursfunctie, als bestuurslid van studievereniging A-E, voorloper van het huidige A-Eskwadraat, en deed vervolgens dertien jaar lang wetenschappelijk onderzoek. In 1964 promoveerde hij op onderzoek naar kernfusie.
Na jaren van onderzoek besloot Terlouw dat hij andere dingen wilde doen in het leven. Hij werd kinderboekenschrijver en politicus.

Sinds 2009 is Terlouw voorzitter van de projectgroep Aalherstel, waar hij zich samen met onder meer natuurorganisaties, geadviseerd door wetenschappers, inzet voor het herstel van de bedreigde aal. Terlouw is actief voorvechter van mensen- en dierenrechten en was ambassadeur van Stichting Varkens in Nood. Tijdens de Waterschapsverkiezingen van 2008 voerde Terlouw campagne voor de partij Water Natuurlijk.

Mevrouw Laurentien van Oranje

Na de middelbare school studeerde Laurentien van Oranje geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij in 1986 haar propedeuse behaalde. Hierna studeerde ze politieke wetenschappen in Londen (Bachelor of Arts in 1989) en journalistiek aan de Universiteit van Californie-Berkeley (Master of Journalism in 1991).
Sinds mei 2003 is zij actief als onafhankelijk communicatieadviseur in Brussel. Als lid van het Koninklijk Huis voert prinses Laurentien af en toe representatieve werkzaamheden uit.

Sinds 2001 zet Laurentien zich in voor de bevordering van alfabetisering (zij gaf eerder in Brussel als vrijwilligster al les aan analfabeten). Zij richt zich met name op projecten die als doel hebben de laaggeletterdheid onder volwassenen te bestrijden. Daarnaast richt zij zich ook op initiatieven rondom leesbevordering onder kinderen en jongeren. Ze schreef in 2009 haar eerste kinderboek Mr. Finney en de wereld op zijn kop. De illustraties werden verzorgd door Sieb Posthuma.

Lees hier het juryrapport.