Duurzame Lintjes 2012:

Sinds 2008 reikt een minister namens Duurzame Dinsdag het Nationale Duurzame Lintje uit. Deze onderscheiding is de enige in zijn soort op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Het Duurzaam Lintje is een onderscheiding voor personen die zich zonder eigen belang al jarenlang inzetten voor een duurzamere samenleving. Het Duurzame Lintje heeft daarmee een unieke waardering voor de wijze waarop deze mensen zich ingespannen hebben, soms tegen de stroom in.

Jón Kristinsson

Na een korte loopbaan in de zeevaart deed hij staatsexamen Gymnasium B in Reykjavik. In 1966 startte hij met zijn echtgenoot en collega Riet Reitsma een architecten- en ingenieursbureau in Deventer. Onder hun leiding groeide het uit tot een middelgroot bureau dat zich specialiseert in duurzaam en energiezuinig bouwen vanuit hun visie op integraal ontwerpen.
Van 1992-2001 was Kristinsson, samen met Kees Duijvestein, hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Sinds zijn emeritaat in 2001 werkt Kristinsson in de luwte bij het bureau dat hij oprichtte, Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson.

Jon Kristinsson is de Nederlandse guru op het gebied van duurzaam architectonisch ontwerpen. Zijn tomeloze inzet voor duurzaamheid en ontwerpen is een voorbeeld voor ons allen en in het bijzonder voor alle ontwerpers van de toekomst.

Margreeth de Boer

Een nuchtere in Amsterdam geboren PvdA-bestuurder met Friese 'roots'. Zij was gedeputeerde en Commissaris van de Koningin voordat zij in de Haagse politiek kwam en minister van VROM werd in het eerste kabinet-Kok..

Zij moest in het kabinet steeds knokken voor aandacht voor het milieu. Na haar ministerschap, Tweede Kamerlid (voorzitter van de commissie buitenlandse zaken), enige jaren burgemeester van Leeuwarden en korte tijd waarnemend burgemeester van Hoogeveen.
Al vele jaren vervult Margreeth de Boer diverse bestuurlijke functies. De laatste jaren is zij o.a. voorzitter Raad van Toezicht ‘Wetsus, Nederlands topinstituut voor watertechnologie’, vicevoorzitter Adviescommissie Water, voorzitter Raad van Toezicht Wageningen Universiteit en Researchcentrum, lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, lid Raad van Toezicht Staatsbosbeheer, voorzitter Raad van Toezicht afvalverwerker ‘Omrin’, voorzitter Governing Board Unesco IHE, lid bestuur Noorderbreedte.

‘Margreeth de Boer wordt vooral geprezen om haar actieve maatschappelijke rol in tal van bestuurlijke netwerken in Nederland, waarin zij duurzaamheids-waarden in brede zin (van aandacht voor de natuur, landschap tot en met sociaal-culturele aspecten) overtuigend en op natuurlijke wijze presenteert.

Kees Koedijk

Kees Koedijk is hoogleraar Financieel Management aan de Universiteit van Tilburg en Decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Kees Koedijk is een expert op het gebied van de financiële economie en financiële markten. Zijn onderzoek richt zich onder andere op: Macro and International Finance, Portfolio Management and Socially Responsible Investment, Risk Tolerance and Emotion. Duurzaamheid is één van de gebieden, waarin hij naast het besturen van de faculteit actief is

Vanuit zijn expertise op het gebied van financiële economie en instituties heeft hij zijn onderzoeksgebied volledig toegelegd op maatschappelijk verantwoord investeren, duurzame financiering, de pensioensector en andere aanverwante onderwerpen.
‘Een duurzaam Lintje voor Kees Koedijk is de erkenning die hij verdient voor zijn bijdrage aan de dialoog rondom een duurzame economie en financiële sector.