2020: een bijzondere Duurzame Dinsdag!

Vanwege de corona maatregelen konden we dit jaar slechts met heel weinigen aanwezig zijn op lokatie. Duizenden mensen hebben het programma daarom gevolgd via livestream. Hier kunt u het nog eens rustig terug kijken.

In dit nieuwsbericht blikken we samen met jou terug op de Duurzame Troonrede uitgesproken door Jan Jonker, Duurzame Lintjes voor twee bijzondere mensen, een interessant interview met Ruud Koornstra en Maayke Damen (dat plaatsvond tijdens de online break-out sessies speciaal voor de inzenders van dit jaar), de duurzame dialoog tussen Tweede Kamerleden, de inontvangstneming van de Duurzame Dinsdagkoffer door staatssecretaris Stientje van Veldhoven en natuurlijk de bekendmaking van de Duurzame Dinsdag prijswinnaars 2020.

Duurzame Troonrede door Jan Jonker

Jan Jonker, hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, las dit jaar tijdens Duurzame Dinsdag de Duurzame Troonrede voor. In deze troonrede presenteerde hij 'het beleid op weg naar radicaal anders'. Dat beleid bestaat uit zeven ‘breekijzers’/transitiemechanismen waarmee we het systeem het komende decennium kunnen verbouwen. Lees of bekijk (start op 30:00) de hele Duurzame Troonrede van Jan Jonker.

 

Duurzame Lintjes

Traditiegetrouw werden ook dit jaar weer de duurzame lintjes uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor een duurzame samenleving. Deze onderscheiding, ontworpen door kunstenares Iris Le Rütte, is de enige in zijn soort op het gebied van duurzaamheid in Nederland.

De bijzondere erkenning was dit jaar voor Johan Vollenbroek, die na jarenlang stug volhouden er mede voor heeft gezorgd dat niemand meer om het stikstof vraagstuk heen kan. En voor Jasper Vis, die via social media en een blog het klimaatdebat voedt met feiten en dat met engelengeduld. Bekijk de uitreiking van de lintjes (start op 14:30)

 

In gesprek met Ruud Koornstra en Maayke Damen

Dagvoorzitter Natasja van den Berg ging in gesprek met nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra, die 40 ondernemers en wetenschappers interviewde voor een film die hij aan het maken is. En met Maayke Damen van Excess Materials Exchange; een soort datingsite voor materialen. Waarbij vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden op basis van de meest hoogwaardige hergebruikersoptie. Samen spraken ze over duurzame acties die we vooral wél kunnen doen! Bekijk het interview met Ruud en Maayke. (start op 58:00)

 

Duurzame Dinsdag dialoog

Dagvoorzitter Natasja van den Berg besprak samen met Tweede Kamerleden Matthijs Sienot (D66), William Moorlag (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Suzanne Kröger (GL) en Lammert van Raan (PvdD) een aantal belangrijke duurzame onderwerpen. Zo werd er gesproken over de combinatie van systeem innovaties (zoals CO2 belasting) en het ondersteunen van oplossingen uit de praktijk (zoals het grondstoffenpaspoort). Ook aan bod kwamen het bewust stoppen met niet-duurzame producten en methoden en het investeren in duurzame initiatieven als hefboom voor een duurzame transitie (overheid als launching customer). Benieuwd wat de politiek hierin kan betekenen? Bekijk de dialoog. (start op 1:33:00)

 

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven neemt Duurzame Koffer in ontvangst

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. De koffer was gevuld met 454 duurzame initatieven van bedrijven, organisaties en burgers. Waaronder echte ‘game changers’. Die de wens hebben en noodzaak uiten om een stap verder te gaan dan ‘verduurzamen van het bestaande’. GreenWish maakte een analyse van alle ingezonden initiatieven. Lees het rapport hier.
 

Winnaar Greenchoice Energieprijs

 

Op dit moment gaat energie besparen bijna altijd over verwarmen. Maar de mensen achter Dutch Climate Systems bewijzen echte omdenkers te zijn en zetten juist in op milieuvriendelijker koelen. Hun vinding de ICECUBE is een uit afvalplastic opgebouwde airco op basis van indirecte verdampingskoeling, die 80% energie bespaart en water als natuurlijk koelmiddel gebruikt. De ICECUBE levert daarnaast het hele jaar door ventilatielucht en warmteterugwinning. Drie apparaten in één! Het product past helemaal in het huidige tijdsbeeld, waarin ventilatie van ruimtes meer aandacht heeft gekregen door corona en koelen steeds belangrijker wordt door de toenemende digitalisering, de goed geïsoleerde gebouwen en het opwarmen van de aarde’. De ICECUBE is daarom dit jaar de winnaar van de Greenchoice Energieprijs. www.dcs.cool

 

Winnaar ING Circulair ondernemenprijs

In tegenstelling tot traditionele verf wordt water bij de verfpoeders van RAW Paints pas toegevoegd op het moment van schilderen. Op deze manier wordt er geen water verspild tijdens de productie én het transport. En wordt er geen verf verspild doordat met het poeder alleen de gewenste hoeveelheid gemengd kan worden. Door het ontbreken van vluchtige organische stoffen (VOS), is de verwerking van deze verf bovendien gezonder voor de producent, schilder en consument. En door met de poedervorm te werken zijn er geen pesticides en conserveringsmiddelen nodig voor de houdbaarheid van het product. RAW Paints kan met haar verfpoeders een echte verandering aanbrengen in de huidige verfindustrie. En die positieve bijdrage levert hen dit jaar de ING Circulair ondernemenprijs op. www.rawpaints.com

 

Winnaar Asito Sociale-innovatieprijs

Dress Case wint dit jaar de Asito Sociale-innovatieprijs. Dress Case laat mensen vanuit verschillende invalshoeken en met een open vizier kijken naar de rol van kleding bij mensen met een beperking. Binnen zorginstellingen en op individueel niveau. De juiste kleding draagt bij aan het behouden van je eigen regie, gelijkwaardigheid, eigenheid, aandacht en er mogen zijn. Door middel van workshops binnen zorginstellingen en kledingplannen op maat bij individuen wil Dress Case een bewustwordingsproces op gang brengen over de kracht van kleding, zodat kleding kan worden ingezet ten behoeve van het welzijn van mensen met een beperking. Dankzij kleine aanpassingen worden bijzondere resultaten bereikt en duurzaamheid nagestreefd. De Kracht van Kleding-filosofie draagt bij aan duurzame kledingaankopen, een duurzaam gebruik van kleding en een duurzame relatie tussen cliënt, familie en professional. www.dresscase.nl

 

Winnaar VHG Groenprijs

Groen als wapen tegen eenzaamheid bij ouderen en hulpbehoevenden. Het Platform Zorg in de Tuin maakt het waar. Met hulp van zorginstellingen en groenprofessionals worden tuinen en balkons tot groene oases omgetoverd. Door een gezellig praatje en, als dat kan, ook zelf de handen uit de mouwen te steken voelen mensen zich fijn en gewaardeerd. Het platform Zorg In De Tuin brengt een extra dimentie aan de waarde van groen door vergroening te combineren met het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van kwetsbaren in de samenleving. Zij zijn dit jaar daarom de winnaars van de VHG Groenprijs. www.zorgindetuin.nu

 

Winnaar Lidl Voedselprijs

Wakuli is de laatste jaren de markt echt binnen gestormd met een aanpak waar supermarkten veel van kunnen leren. Hun goede voorbeeld levert hen de Lidl Voedselprijs 2020 op. Wakuli wil de koffietransitie versnellen door duurzame lange-termijn relaties aan te gaan tussen boeren en consumenten. De boeren waarmee Wakuli samenwerkt verbouwen hun koffies duurzaam door afvalstromen te herwaarderen en de ecosystemen in stand te houden. Ook in de keten van boon tot kop vermindert Wakuli de milieu-impact. Wakuli ondersteunt coöperaties die gericht zijn op het verbeteren van de sociale en economische situatie van de lokale samenleving met behoud van cruciale traditionele kennis. www.wakuli.com

 

Winnaar Duurzame Dinsdag-prijs

De Duurzame Dinsdag-prijs is een prijs die wordt uitgereikt aan een initiatief wat zich richt op meerdere aspecten van Duurzaamheid. Dit jaar gaat de prijs naar Caring Farmers. Zij streven naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw en nodigen in hun aanpak iedereen (boeren, burgers, wetenschappers en ketenpartijen) uit om mee te doen en mee te denken. Op een vreedzame en verbindende manier werken de Caring Farmers aan vele belangrijke actuele onderwerpen als dierenwelzijn, biodiversiteit, bodemkwaliteit en kringlopen. www.caringfarmers.nl

 

Bedankt voor jouw bijdrage aan een succesvolle Duurzame Dinsdag

De organisatie van Duurzame Dinsdag bedankt de juryleden, partners en sponsors en de Kamerleden voor hun inzet en de middelen, die het mogelijk maken om ieder jaar Duurzame Dinsdag te kunnen organiseren.

Daarnaast willen we alle inzenders bedanken! We wensen jullie natuurlijk veel succes bij het uitvoeren van je initiatief of onderneming. Houd vooral je mailbox in de gaten, want na vandaag attenderen we je graag op relevante evenementen, zoals een matchmakingevent voor circulaire ondernemers georganiseerd door het Versnellingshuis op 15 oktober. We attenderen jullie ook graag op de ASN Bank Wereldprijs voor duurzame ondernemers, een nieuwe mogelijkheid om in de duurzame prijzen te vallen en je initiatief te versterken.