DUURZAME DINSDAG
PRIJZEN UITGEREIKT EN DUURZAME LINTJES OPGESPELD

PRINSES IRENE ONTVANGT DUURZAAM LINTJE

Op Duurzame Dinsdag – 1 september 2009 – hebben vijf initiatiefnemers aanmoedigingsprijzen ontvangen voor hun voorstellen ter bevordering van onze duurzame samenleving.
Prinses Irene en 4 andere personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor een duurzame samenleving zijn onderscheiden met een Duurzaam Lintje.
Dit gebeurde op de 11e Duurzame Dinsdag, waarop minister Cramer namens het kabinet het Duurzame Dinsdagkoffertje, met 378 ingezonden ideeën, in ontvangst nam, uit handen van de Voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad mevrouw Scheffer.

Een deskundige jury, onder leiding van mevrouw de Vries, heeft de inzendingen beoordeeld en geconstateerd, dat er veel innovatiekracht in de maatschappij aanwezig is. Wel is er bij initiatiefnemers behoefte aan kennis over de mogelijkheden van ondersteuning, subsidies, vouchers, risicodragende financieringen enz. Ondersteuningsorganisaties dienen in staat gesteld te worden om op de vraag en het doel afgestemde ondersteuning te bieden. Voor het uitwerken van duurzame initiatieven is het nodig voorwaarden te vereenvoudigen, experimenten mogelijk te maken, met meer aandacht, blijvende betrokkenheid en praktische ondersteuning.
De rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten kunnen gebruik maken van het aanwezige draagvlak en de bereidheid van initiatiefnemers om als aanjager te fungeren.
Een kabinetsbrede duurzaamheidaanpak moet niet alleen verbonden worden aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, maar veel meer (afhankelijke van het duurzame initiatief) aan alle overige daarvoor in aanmerking komende ministeries. Deze aanbevelingen aan het kabinet kreeg minister Cramer mee, waarna juryvoorzitter mevrouw de Vries de prijzen uitreikte.

Eerste prijs euro 5.000 – Go-Greener, van Ton van Rooijen
Onder het motto “Greenpimp your car” laat Ton van Rooijen bestaande auto’s net zo zuinig en schoon rijden als nieuwe auto’s. Met het aanbrengen van energiezuinige, longlife LED verlichting, bandenspannningskleurventielen, airtwister, uitwasbare luchtfilters, brandstoftoevoeging, eco tuning enz. rijden ze allebei 15% zuiniger. De redenering is simpel, maar men moet hiervan maar een bedrijf durven maken in tijden van economische crisis, aldus de jury.

Tweede prijs euro 3.000 – Kraanwater: voldoet altijd aan de hoogste eis voor de laagste prijs, van Nynke Sminia
Nederlands kraanwater heeft de hoogste kwaliteit van heel Europa en wordt op 65 stoffen getest. Bij verpakt water zijn dat 15 stoffen. Het drinken van kraanwater is goedkoper, gezonder en veel beter voor het milieu. Nynke Sminia probeert met veel publiciteit op meerdere plaatsen drinkwater-fonteinen te openen waar men rechtstreeks kan drinken en/of flesjes kan vullen. De jury ondersteunt deze poging om gedragsverandering en bewustwording te bewerkstelligen.

Derde prijs euro 2.000 – “Brundtland Fonds” voor studentondernemers met initiatieven op het snijvlak van duurzaamheid en innovatie, van Caroline Ligtenberg c.s.
Het landelijk fonds ontvangt o.a. geld van organisaties die een stageoproep hebben geplaatst op de Duurzame Stagebank. Studenten met een goed idee voor een nieuwe duurzame onderneming kunnen daaruit gesteund worden met een startkapitaal, beurs, of achtergestelde lening. Met meer stageoproepen en door jonge gemotiveerde studenten een plaats te bieden waar zij terecht kunnen voor hun duurzame stages, levert dit een bijdrage aan duurzame innovatie. aldus de jury.

Rabobank Jongerenprijs euro 1.000 – Aerodynamische vrachtwagen die 5 tot 10% brandstof bespaart, van Hjalmar en Gandert van Raemsdonck
De jury is verrast over de innovatiekracht van deze jonge ondernemerstudenten die een eigen bedrijf hebben opgericht en met het plaatsen van zijvleugels aan opleggers hun steentje willen bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving.

MKB prijs (midden- en kleinbedrijf) voor een ontmoetingsdag tussen prijswinnaar en mogelijk geïnteresseerde partijen – Fair Shopping Route, van Karen Kammeraat
Met het uitstippelen van wandelroutes in diverse steden langs winkels die duurzame producten verkopen en informatie geven over keurmerken, oordeelt de jury dat initiatiefneemster een doelgroep bereikt die duurzaam consumeren bevordert op een leuke, trendy manier.

Minister Cramer onderscheidde navolgende personen met een Duurzaam Lintje.
De heer Peter Bakker geboren en getogen Texelaar, die zich als volksvertegenwoordiger sinds 1982 bijzonder heeft ingespannen om de waarden rust, ruimte, duurzaamheid en natuur op Texel in evenwicht te houden.

Mevrouw Yolanda Coolen, die probeert commerciële belangen en groene idealen samen te laten gaan bij het bedenken van vele oplossingen die bijdragen aan het verminderen van energiegebruik en CO2-uitstoot.
De heer Henry Mentink, de voorloper in de jaren 90 bij het opzetten van een deelauto-organisatie, wheels4all, zonder winstoogmerk, met nu ruim 140 milieuvriendelijke auto’s en 2000 leden. Hij is de inspiratiebron voor iedereen die volgde in deze branche.
De heer Arie van den Brand voor zijn inzet gedurende vele jaren voor duurzame ontwikkeling in het algemeen en voor de biologische landbouw in het bijzonder, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
Prinses Irene, die een zeer belangrijke dimensie heeft toegevoegd aan het debat over duurzaamheid. Zij benadrukt dat er een verandering in het wereldbeeld nodig is, waarbij we ons als mens niet gescheiden, maar als deel van de natuur gaan zien. Zij noemt dit de binnenkant van duurzaamheid.