Naam/namen initiatiefnemer(s)
Ineke Setz, Maud van Gent

E-mail adres
maud@slowlife.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Krammerstraat 13 huis

Postcode
1078 KE

Plaats
Amsterdam

Doel
Tegengas geven aan het 'druk,druk,druk' bestaan in Nederland. Slowlife wil mensen bewegen op tijd gas terug te nemen voordat zij - en hun omgeving - voortijdig opbranden.

Doelgroep(en)
Particulieren, organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar balans/kwaliteit in leven en bedrijfsvoeren

Door wie is het initiatief gestart?
Een groepje ongeorganiseerde burgers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)

Omschrijving initiatief
De Stichting Slowlife is in januari 2003 opgericht om tegengas te geven aan het ‘druk, druk, druk’ bestaan in Nederland. Ons hele leven zit in de 'pressure cooker'. Zelfs kinderen kunnen niet meer leven zonder een agenda. Middelen die het ons makkelijk moeten maken, internet en mobiele telefoon, dicteren ons leven: we moeten overal en altijd bereikbaar zijn. We hebben haast en geen tijd. Ook niet om keuzes te maken of om na te denken.

Slowlife staat niet voor traag en lui, maar voor het vinden van het juiste tempo. Als Slowlife stimuleren we mensen de beste balans te vinden. De balans tussen snel en traag, tussen werken en privé, tussen vrekken en consumeren, tussen nu en later, tussen belangstelling en onverschilligheid, tussen eigen verantwoordelijkheid en verzorgingsstaat, tussen de snelle ongezonde hap en een onderhoudende smakelijke maaltijd

De kunst zit niet in het afzweren van moderniteiten en ook niet in het terugdraaien van de klok. De kunst zit in het niet laten opjagen door alle mogelijkheden, maar in het vertragen naar de menselijke maat. Een maat die we dreigen te verliezen als we zien hoe we samenleven; hoe gestresst wij – én onze beesten – zijn; hoe onze bronnen 'op' dreigen te raken. Als Slowlife pleiten we voor duurzaamheid, behoud van goede waarden en kwaliteit van leven.

Dat klinkt mooi en idealistisch, vandaar dat Slowlife zich óók focust op een praktisch handvat: een loopbaanonderbreking of sabbatical. Ofwel een adempauze om tijd te nemen voor zaken en mensen die ook belangrijk zijn, om na te denken, om keuzes te maken en om te voorkomen dat we onszelf – en onze omgeving - voortijdig opbranden.

Waarom? Omdat er al 300 duizend mensen met een burn out in de WAO zijn beland; de vergrijzing de loopbanen voor vijftig-minners verlengd; bijna eenderde van de werknemers met een hoge werkdruk worstelt; ruim veertig procent last van moeheid heeft en een even groot percentage niet uitgerust van een vakantie terugkeert... .

Aan de andere kant biedt de overheid sinds enige jaren fiscaal gunstige mogelijkheden om te sparen voor een langdurig verlof met behoud van zekerheden. De levensloopregeling die in 2006 in werking treedt, verruimt deze mogelijkheden zelfs, maar is in de berichtgeving overschaduwd door het schrappen van fiscale voordelen om eerder te stoppen met werken.

Uit onderzoeken blijkt dat mensen – meer dan 800 duizend - belangstelling hebben voor een sabbatical of langdurig verlof. Toch wordt er maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de mogelijkheden op dit gebied. Het Sociaal Cultureel Planbureau wist in 2004 te melden waarom niet. Mensen zijn niet op de hoogte en zijn – mede door gebrek aan die kennis – bang voor verlies van zekerheden en inkomen. Daarnaast speelt een cultuurprobleem. Wie wel op de hoogte is, waagt het niet omdat 'haast niemand het doet'. Het feit dat werkgevers nog niet echt positief staan tegenover loopbaanonderbrekers (lastig en zorg voor vervanging) speelt hierbij zeker een rol. Dit terwijl werkgevers met een door vergrijzing inkrimpend arbeidsaanbod meer gebaat raken bij behoud van een fit en fris werknemersbestand. Bovendien kosten opgebrande werknemers veel geld. Een HRM-blad heeft deze kostenpost becijferd op meer dan 1,5 miljard (exclusief kosten Arbo-dienst, vervanging zieke werknemer en eventuele reďnte!
gratie. Zie voor nadere informatie ookhttp://www.slowlife.nl/

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
- bijdragen aan terugdringen van aantal burn outs
- bijdragen aan het fitter en frisser doorlopen van door vergrijzing langer wordende loopbanen
- meer rust in mens en maatschappij brengen

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
- informatie en voorbeelden
- stimulering

Ten aanzien van loopbaanonderbreking richt slowlife een kennisbank in zodat (potentiele) loopbaanonderbrekers niet allemaal zelfstandig het wiel hoeven uit te vinden. De kennisbank wordt deels gevuld door vragen die leden hebben. Daarnaast werkt de stichting aan een netwerk van individuele dienstverleners die leden meer persoonlijk van advies kunnen dienen (tav loopbaan, financien, geestelijk. Bovendien bouwt Slowlife aan een denktank van denkers en specialisten die bedrijven kunnen bijstaan in het ontwikkelen van een duurzaam personeelsbeleid.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Met feitelijke informatie en voorbeelden van anderen leren weloverwogen keuzes te maken. Elkaar bevruchten met ideeen en samen tot nog mooiere ideeen komen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
- inzet: ziel en zaligheid
- samenwerking
- geld

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.slowlife.nl