U bent hier:  Home  /  Nieuwe koers Duurzame Dinsdag

Iedereen is initiatiefnemer in de agora

Agora = marktplein in het oude Griekenland en toendertijd het hart van het sociale en politieke leven
Duurzame Dinsdag agora's zijn plekken voor dialoog, waar we samen leren en waar we als mensen de systemen durven te ontstijgen waar deze ons hinderen, op weg naar de Duurzame Doorbraak

De duurzame transitie bindt ons. Om ons heen zien we steeds meer initiatieven opkomen die de duurzame transitie gestalte geven. We zien een groeiend aantal deelnemers en samenwerkingsverbanden die dit stimuleren. Steeds meer mensen willen zelf ook bijdragen. Of je nu ondernemer bent, medewerker bij de overheid, werkzaam in het bedrijfsleven of gewoon een betrokken burger, iedereen is nodig. Wij zien nu de noodzaak om al deze krachten te bundelen en elkaar van dienst te zijn in deze gezamenlijke missie.

Als je al die partijen naast elkaar zet, dan zie je dat ze elkaar vaak versterken. Samenwerkingen ontstaan, ontmoetingen vinden plaats, kennis wordt gedeeld. Maar soms lijkt het ook juist te vertragen. Korte termijn belangen of ingesleten manieren van werken leiden tot frustratie en vertraging. Soms leidt het zelfs tot competitie.

Als je met wat cynische ogen kijkt, zou je zelf het volgende kunnen zien:

 • Het bedrijfsleven lijkt alleen maar door te pakken als de financiële prikkels groot genoeg zijn.
 • De politiek en media bewegen mee met dat wat populair is.
 • De overheid lijkt soms een ondoordringbaar blok.
 • De initiatieven versnellers/hubs zijn allemaal op zoek naar dezelfde (potentieel succesvolle) initiatieven, voor hun eigen succesverhaal.
 • Financiers zijn risicomijdend en financieren alleen de parels.
 • De initiatiefnemers zijn inspirerend maar krijgen de duurzame transitie niet echt op schaal.
 • De burgers… lijken verdeeld.

Maar ieder van diezelfde spelers heeft ook een andere kant:

 • Het bedrijfsleven kan een versneller zijn van de transitie door veelbelovende initiatieven te laten groeien (en daarmee met hun eigen business werken aan de toekomst).
 • Politiek en media kunnen de voorwaarden helpen scheppen waardoor innovatie meer kans krijgt en de mensen positief beïnvloeden door kennis en toekomstbeelden te delen en hoopvolle voorbeelden zichtbaar te maken.
 • De overheid kan haar gewicht achter de duurzame beweging zetten, waardoor er ook daadwerkelijk langdurige betrokkenheid ontstaat.
 • De initiatieven versnellers/hubs hebben allemaal hun eigen niche en kracht en kunnen uit het gezamenlijk ondersteuningswerk de grote lijnen zichtbaar maken en agenderen (wat heeft de beweging nodig, waar liggen belemmeringen?)
 • Financiers kunnen initiatieven in verschillende stadia van middelen voorzien, misschien zelfs wel als ze in ketens gaan werken in fase van idee tot initiatief tot groei tot scale up.
 • De initiatiefnemers kunnen nieuwe doorbraken genereren om de transitie te versnellen.
 • De burger kan deelnemer worden in de transitie en steeds vaker keuzes maken die bijdragen aan dit proces.

Iedereen is initiatiefnemer in zijn of haar eigen plek. Iedereen heeft invloed. Maar als we elkaar (vaak onbewust) tegenwerken hebben we vooral last van onze zwaktes. En als we leren samenwerken, dan kan ieders kracht een vergrotend effect genereren.

Agora
Dat is de taak die voor ons ligt: een omgeving scheppen waar iedereen gelijkwaardig en veilig is en zijn of haar bijdrage kan leveren. Waar elke stem gehoord kan worden. Waar we elkaar stimuleren om ervaringen en kennis te delen. Waar we op elkaar bouwen en het gemeenschappelijk belang laten wegen boven het eigen belang. Waar we als mensen de systemen durven te ontstijgen waar deze ons hinderen. Een werkelijke agora; het centrum van duurzaamheid voor sociaal, zakelijk, politiek, artistiek, creatief en geïnspireerd samen-leven.

Doe je mee?
We zoeken initiatiefnemers die agora's willen initiëren en/of faciliteren. Niet alleen op Duurzame Dinsdag, maar het hele jaar door. Het kan om een nieuw initiatief gaan of ingepast worden in de context en programmering van een bestaand evenement. De thematiek kan heel divers zijn: denk bijvoorbeeld aan het bij elkaar brengen van vernieuwende initiatiefnemers op het gebied van duurzaam bouwen. Of aan true pricing als onderwerp. Wil jij een agora initiëren of faciliteren? Stuur dan een e-mail naar: duurzamedinsdag@ivn.nl.