Duurzame dinsdag

Wat is Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag biedt jouw duurzame idee een podium in politiek Den Haag. Het kabinet neemt elke eerste dinsdag van september een koffer vol initiatieven in ontvangst. Duurzame Dinsdag vindt dit jaar plaats op 5 september.

Wat is Duurzame Dinsdag?
Bekijk alles

511 duurzame ideeën in de koffer

 • Toentje

  Stichting Toentje is een initiatief van Jos Meijers, gemeente Groningen en de Stadse voedselbank. Dit bijzondere project brengt...  meer info

 • Ontmoeting in het groen

  Ontmoeting in het groen is een project voor bewoners door bewoners. Wij maken van onze wijk Tuindorp weer een echt tuindorp door...  meer info

 • Community Plastics

  Community Plastics is een innovatief project waarin bewoners van Rotterdam samen recyclen en met elkaar de openbare ruimte...  meer info

 • MIJNWijk

  MIJNwijk is ontstaan vanuit de gedachte dat afval kan fungeren als vliegwiel voor leefbaarheid, sociale cohesie, participatie,...  meer info

 • De Ceuvel

  De Ceuvel is een van de meest unieke en duurzame stedelijke ontwikkelingen in Europa vol met werkboten en creatieve...  meer info

 • Dorpsauto Boerdonk

  Zorg om het Dorp en de dorpsraad zijn op 21 september 2014 gestart met de pilot Dorpsauto Boerdonk. Een nieuwe vervoersservice...  meer info

 • F*ck de file

  We roepen alle automobilisten op om mee te doen met de FUCK DE FILE challenge en daarmee gezamenlijk de files sterk te...  meer info

 • Drechtse Wind: iedere Drechtstad z'...

  Dé energiecoöperatie opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden. Doel van de coöperatie Drechtse Wind is samen met...  meer info

 • Living Lab Ecodorp Boekel

  Doel: De transitie naar een duurzame samenleving versnellen door als proeftuin te dienen voor innovatie. Circulaire woonwijk...  meer info

 • Energieplan Ecodorp Boekel

  Doel: Een energie positief plan realiseren voor circulaire woonwijk Ecodorp Boekel. Door samenwerking met Turquoise, een ESCo,...  meer info

 • Alle schoolpleinen minimaal 1/3 tegels e...

  Dat zal zeker een deel van het waterproblemen kunnen oplossen! Invulling met groen, speelnatuur en halfverharding. Minder...  meer info

 • Bean Green

  Bean Green maakt van afval nieuw materialen. Wij vinden het belangrijk dat we grondstoffen keer op keer kunnen hergebruiken. ...  meer info

 • Talent Moment*

  Talent Moment.* *werktitel. Talent Moment is een online omgeving voor studenten en scholieren, waar het eigen persoonlijkheid en...  meer info

 • WeHippo

  WeHippo, maakt zorg efficiënter. WeHippo is een slimme e-health toepassing dat gebruikt maakt van The internet of Things en...  meer info

 • Maison Unique

  Maison Unique is een innovatief concept waarbij zorg, creativiteit en duurzaamheid samenkomen. In ons sociaal atelier is iedereen...  meer info

 • Atelier Solaire

  Atelier Solaire zet wereldwijd zonnewerkplaatsen op die ingebed zijn in de plaatselijke sociale structuren en onafhankelijk van...  meer info

 • Duurzaam (t)huis Twente

  Iedereen probeert huiseigenaren in beweging te krijgen om hun huis te verduurzamen. Maar wat werkt nu echt? Ze lopen vast in de...  meer info

 • JP's coffee

  Ik wil fairtrade biologische/duurzame koffie verkopen vanaf de coffee bike. Ik wil de coffee bike naar een van de locaties van de...  meer info

 • Waterplan Ecodorp Boekel

  Doel: Een ecologisch vooruitstrevend waterhuishouden realiseren voor circulaire woonwijk Ecodorp Boekel. Door samen te werken...  meer info

 • wetlandsafari door de Zeevang

  De oude gemeente Edam-Volendam en de oude gemeente Zeevang zijn m.i.v. 1 januari 2016 gefuseerd. Edam-Volendam is goed in...  meer info

 • C3 Living

  De C3 Living woonunits zijn ontstaan uit de activiteiten van sociale onderneming Rendiz. Het bedrijf ontwikkelt projecten waarbij...  meer info

 • Een duurzaam BTW tarief voor biologische...

  Optimale verkrijgbaarheid van biologische (vers)producten voor alle inwoners van Fryslân (+ heel Nederland) door het...  meer info

 • Groen & Actief speelplein voor Monte...

  Op Montessorischool Floriande te Hoofddorp hebben we het ambitieuze plan opgevat om van ons nu nog grijze, betonnen tegelplein...  meer info

 • Tink nei, nim sels mei

  De verpakkingsaantallen drastisch omlaag brengen, door: - een verpakking loze winkel (keten) op te zetten, dat dient als echte...  meer info

 • Dutch Solar Challenge

  2006: de Dutch Solar Challenge ontstaat, mede op initiatief van Wubbo Ockels. Een evenement met boten, aangedreven door...  meer info

 • Duurzaam Dorpshart Lisserbroek

  In Lisserbroek willen we een duurzaam dorpshart realiseren. Een vitale, duurzame, groene en sociale leefomgeving, waarin...  meer info

 • Levensverbeterende bamboe fietsen voor i...

  Bamboe fietsen voor iedereen houdt in dat iedere Nederlander een levensverbeterende bamboe fiets kan gebruiken. Via lease-, koop-...  meer info

 • Toilet waste paper

  Er bestaat al "100%" gerecycled wc papier, maar dat houdt in dat het eindproduct uit gerecyclede papier bestaat en dat...  meer info

 • Friesland Boompaalvrij

  Het is best raar: bomen kappen, er palen van maken om een nieuwe mee vast te zetten. Het kan ook anders, met een biologisch...  meer info

 • Speelse kennismaking met duurzame energi...

  Doel : schooljeugd op een uitdagende manier kennis laten maken met duurzame energie (met name zonne-energie) in aansluiting op de...  meer info

 • CO2 Ijsstralen in de techniek

  Reinigen van techniek - besturingskasten, pc's , audio en video na calamiteiten zoals brand en waterschade  meer info

 • Milieuvriendelijk onkruid bestrijden

  Milieuvriendelijk onkruid bestrijden van Berenklauw, Japanse duizendknoop en andere hardnekkige onkruiden.   meer info

 • Mestkraker - brandbaar ammoniak

  De mestkraker is een apparaat op boerderijniveau. En is in staat om mest tot meerwaarde te brengen door de nutriënten te...  meer info

 • Het koploperproject structureel verduurz...

  Uitvoering van art. 15 van het Activiteitenbesluit wm. Dit artikel stimuleert de reductie van het verbruik van energiedragers...  meer info

 • LED voor DUMMIES

  Kennis over LED verlichting verspreiden. Met de toepassing van LED verlichting wordt er 60 - 80% energie bespaard t.o.v....  meer info

 • Thanda's Samentuin

  Thanda betekent: liefde voor mens dier en natuur. Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Naast het...  meer info

 • Enerzjy út ‘e wâl

  Zonnepanelen plaatsen in (sloot) wallen welke niet worden gebruikt en laten opgaan in de natuur. Voordelen: - De zonnepanelen...  meer info

 • Groene energie producerend melkveebedrij...

  Het traditioneel melkveebedrijf biedt vele kansen om groene energie te produceren. Zo gebruiken wij het dak voor zonneenergie...  meer info

 • Een podium vol duurzame idealen!

  Een podium vol duurzame idealen! is een initiatief van Stichting Parts of Statue. De stichting wil (zonder winstoogmerk)...  meer info

 • Dual-Fuel Nh3

  Een Dual-Fuel brandstofsysteem ontwikkelen waarbij we ammoniak (Nh3) bijspuiten bij een dieselmotor om zodoende meer vermogen en...  meer info

 • Kruidentuin van de toekomst/ hortulus he...

  biologische kruiden krijgen steeds meer betekenis in de maatschappij. De kruidentuin van de toekomst geeft een ervaring op het...  meer info

 • Laagvliegen ipv hoogvliegen

  Pak niet het vliegtuig maar de (hogesnelheids)trein, voor afstanden tot +/- 1000km is een trein efficiënter dan een vliegtuig.  meer info

 • Grondstofjutters

  Grondstofjutters is een initiatief waarbij strandwandelaars een juttas lenen bij strandpaviljoens om zwarfafval op het strand mee...  meer info

 • Leukste bedrijf van Nederland

  Graag start ik een voorbeeldbedrijf waar doen wat je kan, talent gebruiken, plezier in werk, ontplooiing, fijn samenwerken,...  meer info

 • Gasreservoir Groningen duurzame energie ...

  Gasreservoir Groningen duurzame energie functie geven door het reservoir met zeewater van onder het gas/water contact op te...  meer info

 • Koffiebeker recyclingsysteem

  Het koffiebeker recyclingsysteem van LIMM Recycling bestaat uit een houder en inzamelingsboxen (FSC). We leveren koffie- en...  meer info

 • GreenGiftBox

  Duurzaamheid is voor veel bedrijven een belangrijk thema. Voor medewerkers is het kerstgeschenk een welkome waardering. Zij...  meer info

 • Duurzame ontwikkeling mens: game voor jo...

  Wij hebben recent een pilotproject ondernemend gedrag begeleid voor 5 jongeren die werkeloos en depressief of met burnt out thuis...  meer info

 • de Versnellerfiets

  Werk of leer jij in het mbo? Heb je een idee voor de wereld van morgen? Met een bedrijf? Meld je dan aan voor de...  meer info

 • Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt

  Wij geloven dat een circulaire arbeidsmarkt mogelijk is, waarin er werk is voor iedereen die wil werken, ongeacht achtergrond,...  meer info

 • iCareerpad

  De app voor Duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Organisaties zijn zodanig in beweging dat medewerkers flexibel moeten zijn....  meer info

 • Tweedehands Etenswaren via BiomassaDHZ.n...

  Voorkomen van voedselverspilling fase 2.0 betekent aanpak van de keten. We maken aanbod van Tweedehands Etenswaren, ofwel...  meer info

 • De Fruitmotor, meervoudige systeeminnova...

  met de fruitmotor worden 1) restfruit van telers in de regio opnieuw verwerkt en krijgt dus regionale waarde /regio producten...  meer info

 • Het Voetafdruk Avontuur

  In Nederland leven we met zijn allen op te grote voet. Als iedereen namelijk leeft zoals een gemiddelde Nederlander dan zijn er...  meer info

 • Minder en gescheiden afval in de trein

  Plaats gescheiden afvalbakken op balkons i.p.v.in de coupes (in het begin een stickertje met verwijzing naar de nieuwe plaats)....  meer info

 • Honderden duurzame maritieme oplossingen

  2016 is het jaar waarin brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) het thema ‘Duurzaamheid’ centraal stelt. Het...  meer info

 • Winterproof Spoorweg Wissel

  Een geheel nieuw concept spoorwegwissel dat afrekend met de bekende problemen tijdens de winter en is zo winterproof dat deze...  meer info

 • Groen-sharing

  Ik heb een bijzonder mooie groene oase in Zuid Limburg met allerlei faciliteiten ( ruimte en rust, activiteiten, slaapplekken,...  meer info

 • Verduurzaming van monumentencomplex

  Onze monumentale boerderij complex Hoeve ten Bosch op een fantastische plek ( mooiste van Nederland?) uit 1560 is erg moeilijk...  meer info

 • Circulaire woonwijk Ecodorp Boekel

  In Circulaire woonwijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor...  meer info

 • Mestic®

  Onze technologie zet koeienmest om in duurzame bioplastic. Hierdoor kan het probleem van het mestoverschot getransformeerd worden...  meer info

 • Duurzame stage-app

  Jongeren in het MBO krijgen veel praktijk onderwijs, Tijdens die stage onderzoeken ze de duurzaamheid van het stagebedrijf met...  meer info

 • Elektrificatie van drukbereden dieseltra...

  Bijvoorbeeld het traject Leeuwarden-Groningen met straks 4 treinen per uur. Verduurzaming gaat stuk gemakkelijker met inzet van...  meer info

 • Geheime Tuinen van Sittard: bezinningstu...

  Tuin met bomen, vruchten, planten, kruiden en symbolen van de levensloop. Jong en oud die rust en bezinning zoeken, vinden dit in...  meer info

 • Je suis Charley, doorzichtige handtas, k...

  Laat zien wie je bent met een plastic handtas, koffer of rugzak op strand, vliegveld of bioscoop. Stop terrorisme.  meer info

 • Natuurtuin Asselt

  De natuurtuin is het levende bewijs dat openbaar groen en tuinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan meer ...  meer info

 • Chef Het Samen

  Met Chef Het Samen laten kinderen (8-12 jaar) zien hoe cool het is om samen maaltijden bomvol groente te koken. Naast...  meer info

 • Duurzame industriedaken

  Industrie heeft veel platte daken. Helaas worden zij met het huidige investeringsklimaat (lage prijzen voor hun energie) niet...  meer info

 • Schooldakrevolutie

  Stichting de Schooldakrevolutie wil dat in 2020 minimaal 50% van geschikte lege schooldaken zijn omgetoverd in groene...  meer info

 • Samen voor de Boomvalk

  Boeren, burgers en buitenlui kiezen voor een integrale aanpak bij het herstel van de Boomvalkpopulatie. Onvoldoende ...  meer info

 • Soepmaatjes

  Soepmaatjes gelooft in soep! Soep als middel voor oprecht contact tussen vrijwilligers en ouderen. Omdat we tijdens onze pilot...  meer info

 • Duurzame noodverlichting zonder onderhou...

  Tritium Lights zijn verlichte vluchtrouteaanduidingsbordjes, gebaseerd op de werking van tritiumgas. Deze bordjes worden...  meer info

 • thorium centrales

  Stop met wind- en zonne-energie: niet duurzaam. Windmolens en zonne panelen kunnen slechts gefabriceerd, geplaatst en onderhouden...  meer info

 • SpitsKool

  Op een leuke en gezellige manier voedselverspilling tegengaan door je restjes te delen met een medereiziger of expres een extra...  meer info

 • Symbioculture Farming

  Een Symbioculture Farm is een innovatieve verplaatsbare Urban Farm die “Aquaponics", "Vertical Farming" en “Grid...  meer info

 • Duurzame MultiLanguage Scrabble PLays

  Werkelijke integratie en wederzijds begrip voor mensen met een andere achtergrond is moeilijk en dus een uitdaging. Door nu...  meer info

 • De Venloburger

  De Venloburger is een heerlijke, 100% plantaardige burger die wordt geproduceerd in Venlose (onderwijs)instellingen met...  meer info

 • res-outswitching

  Met res-out worden alle stroomverbruikers die niet nodig zijn met één druk op de knop uitgeschakeld. Groene stroom is niet altijd...  meer info

 • De Vlindermobiel

  De vlindermobiel is een voertuig dat zich kan transformeren in meerdere gedaantes net zoals een vlinder. Van mobiel...  meer info

 • De Smaakparelexpres

  De Smaakparels zijn 28 bedrijven in de Top van Limburg die productie van regionaal voedsel en horeca die samenbrengen. Als een...  meer info

 • buurttuin in Meerssen

  wij hebben een B&B -restaurant en zijn aangesloten bij slow-food ,we bestaan 10 jaar en zijn erg bezig met verantwoord omgaan...  meer info

 • Afval scheiden van Groningen tot Leiden

  Treinreizigers kopen onderweg veel snacks en drankjes en produceren daarmee veel recyclebaar afval. Het zou mooi zijn als de...  meer info

 • Groen zonder Geld

  Instellingen en scholen die geen budget hebben voor de aanplant van ‘Groen’ kunnen vragen om een eventuele sponsoring. Wij...  meer info

 • digitaal off-grid gaan

  Stel je voor dat je volledig afhankelijk bent van je eigen zon en wind. Voor de afwas, de kachel , het koken, laptop… Dan moet...  meer info

 • Groenblauw netwerk binnen Linge's Z...

  Linge's Zorglandgoed biedt een kleinschalige woonvorm voor 30 zorgvragers met dementie komt in een ruime groene omgeving....  meer info

 • Interdepartementale alliantiepot

  De overheid dient bij investeringsbeslissingen rekening te houden met alle directe en indirecte economische- sociale- en...  meer info

 • Elektra opwekken tijdens het rijden

  In elektrische auto's de stroom zelf opwekken door windenergie. Plaats een windturbine in de auto en gebruik de...  meer info

 • Dyna-Price Goederen en Diensten

  Ondernemers, ZZP-ers en individuen kunnen afhankelijk van de drukte op de dag hun prijzen aanpassen aan het publiek. Dit leidt...  meer info

 • Leasefiets

  40% van het woon- werkverkeer is minder dan 15 km. Deze afstand is uitermate geschikt om op de fiets te gaan. Daarnaast is een...  meer info

 • Innovatieve Klimaatkanalen

  In Nederland ligt bijna 7000 km aan kanalen. Bijna 40 procent hiervan heeft geen nautische functie meer en wordt gebruikt voor...  meer info

 • Happy Whale - elektrische sloepen in Fri...

  Bijdragen aan de verduurzaming van waterrecreatie in Friesland door de verhuur van 200 elektrisch aangedreven sloepen.   meer info

 • Moderne wasbare luiers

  Stimuleren en promoten van het gebruik van moderne wasbare luiers. Wasbare luiers zijn duurzaam door het hergebruik en leveren...  meer info

 • Ho! Net yn’e Kliko!

  De afvalcampagne Ho! Net yn’e Kliko! is ontwikkeld door vier Friese dorpen (Oenkerk, Giekerk, Eastermar, Heeg). Doel van de...  meer info

 • TomatoGotchi

  Met de TomatoGotchi willen we op laagdrempelige wijze laten zien dat groen en techniek een leuke en leerzame combinatie is...  meer info

 • Van Bio-afval naar Bio-grondstof

  De toename van biologisch eten, betekent meer biologisch keukenafval. Een waardevolle grondstof om Bokashi mee te maken. Via...  meer info

 • Nieuwe Noordelijke Oestercultuur

  Het idee is om traditionele vaste visvakken van kleinschalige Wadvissers te gebruiken voor het opkweken van bonamia-resistente...  meer info

 • Freedom Energy

  Ons doel: zelfvoorzienend door duurzame energie. Wij helpen particulieren en ondernemers die duurzame energie (nulopdemeter,...  meer info

 • Provincieplant

  De Provincieplant is een, per seizoen verschillend, assortiment van steeds 2 soorten seizoensplanten (zoals bijvoorbeeld...  meer info

 • Ecomunitypark; het duurzame werklandscha...

  Op drie vlakken een verschil maken; 1.Regionale ontwikkeling Door het creëren van werkgelegenheid op Ecomunitypark, proberen...  meer info

 • Samen-Werken tegen Verspilling

  Het idee is om Samen met Medewerkers te werken aan het Terugdringen van Verspilling van: 1. grondstoffen, voedsel, materialen,...  meer info

 • Enactus Utrecht

  Enactus Utrecht is het platform voor sociaal ondernemerschap voor studenten. Onder Enactus Utrecht vallen 6 sociale...  meer info

 • Duurzame Week Utrecht

  We willen met Duurzame Week Utrecht bereiken dat Utrecht hét voorbeeld wordt voor andere steden in Europa. We geven duurzaamheid...  meer info

 • #hetbosvandetoekomst

  Vanuit de beredenering dat er door een verhoogde vraag naar kurk meer kurkeiken nodig zijn in de toekomst is het van belang om nu...  meer info

 • Plat dak is zonnedak

  1. Verplicht om op elk nieuw plat kantoordak en bedrijfsdak zonnecellen te installeren. Verhoogt de bouwkosten iets, maar is af...  meer info

 • Nova Electric Racing

  Ons doel is om studenten op te leiden tot betere ingenieurs door het ontwerpen en bouwen van Nederlands eerste elektrische...  meer info

 • Venture Capital Sustainable Directing

  Maak een pool van een of meerdere Venture Capital Fondsen. Laat het Fonds zich voeden met geld van Financials en overige...  meer info

 • VoedselVouchers Vlees

  Geef uitkeringsgerechtigden deels VoedselVouchers in plaats van hogere uitbetalingen. Geef werknemers ook deels VoedselVouchers...  meer info

 • Goedkope combinatie wind en zonneenergie...

  Steeds meer mensen hebben zonnepanelen en dus de electrische infrastructuur en omvormer. Voor deze mensen:Ontwikkel een kleine...  meer info

 • Elektrisch rijden

  In het kader van scooter naar rijbaan : Om aanschaf van e-snorscooters te stimuleren zou je ze op het fietspad moeten laten...  meer info

 • DeBatMobiel, voertuig voor een groene st...

  Stel je voor… op allerlei plaatsen in Den Haag ontstaan gezellige groene plekken waar buren elkaar ontmoeten. Die kleur geven aan...  meer info

 • Brightloops

  De huidige textielindustrie laat een enorme voetafdruk achter op de wereld. Een eindig proces van produceren, consumeren en...  meer info

 • Fruit en notenbomen i.p.v gifmais

  Overal in het land waar vandaag gif-mais (niet-biologisch landbouw) wordt verbouwd kunnen we een ecologisch verrijking bereiken...  meer info

 • Upcycling van kurken

  Samen met twee andere MKB-ers (ProSuber en Lanstones, aanbieders kurkproducten) wil ik kurken van o.a. wijnflessen gaan inzamelen...  meer info

 • Woonzorgconcept met 24 uur zorg op eetba...

  Woonzorgconcept "Buurtschap Waaranders" met aanwezigheid van 24 uur zorg, wat volledig op eetbare tuinen, boomgaard en...  meer info

 • SmartShare your bag

  Smartshare your bag is een uitleenservice voor hippe, herbruikbare tassen die ecologisch verantwoord zijn, altijd schoon en...  meer info

 • Outdoor Office / BuitenKantoor

  Tijdens ons werk zitten we vaak achter de computer, telefoneren of vergaderen binnen. Allemaal (zit)houdingen en...  meer info

 • Duurzaam theater

  Theatervoorstelling met een duurzame boodschap waarin gebruik wordt gemaakt van gerecycled materialen en waarin mensen...  meer info

 • Vuur & Eetavontuur

  Samen met Inet Dunnewind zijn wij een pilotproject Vuur & Eetavontuur gestart in Amsterdam Zuidoost. In moestuin Evergreen...  meer info

 • Obsidiaan Plant

  Een fabriek waarin synthetisch obsidiaan wordt gemaakt, tijdens dit proces wordt E-waste in een 100% pure vorm gescheiden (dus...  meer info

 • Social Sun! Because the sun shines for e...

  Het concept heeft Social Sun en is ontwikkeld om sociale huurwoningen (sneller) van zonnepanelen te voorzien om zo duurzamer te...  meer info

 • nokrollers

  Horizontale rollers die windvangen op daken van woon huizen stallen etc. De wind word door de schuine kant van het dak naar boven...  meer info

 • Stadscompost uit eigen geveltuin of balk...

  In de gevelbak en in de Balkonton zit een wormenbak verstopt. De compostwormen zetten je afval snel en reukloos om in waardevolle...  meer info

 • De Watermaker

  Door klimaatverandering regent het vaker, harder en ontstaat wateroverlast in de stad. Hierdoor wordt vuil water vermengd met...  meer info

 • Kleine Wildernis, de grootste mogelijkhe...

  Een Kleine Wildernis is een inheems, dichtbegroeid en biodivers bos. Dit project brengt de natuur dichtbij. Niet een aangeharkt...  meer info

 • glazen melkflessen statiegeld

  Nederlanders drinken veel melk. Deze zuiveldrank wordt verpakt in plastic flessen of geplastificeerde kartonnen pakken....  meer info

 • Onze Bloementuin

  Mijn buurvrouw bedacht het plan om het kale stenen plein voor onze deuren groen te maken. De gemeente stemde in en verving stenen...  meer info

 • VOLTA

  Volta wil uitgroeien tot hét online platform voor inspiratie & informatie op het gebied van duurzaamheid. Door in te zoomen...  meer info

 • Kom erBIJ

  Op een stuk cultuurgrond aan de rand van het dorp, met aan de een kant een agrarisch bewerkte ha en aan de andere kant een beek...  meer info

 • Re:set Filmfest

  Cinema en Storytelling zijn bij uitstek de manier om mensen te inspireren, te informeren en te verbinden. Daarom organiseren we...  meer info

 • Fietsen langs 'duurzame hotspots�...

  Lekker fietsen, gezond voor mens én milieu! Het gaat om fietsroutes langs lokale duurzame initiatieven en ondernemingen; om te...  meer info

 • Containing Mushrooms

  Containing Mushrooms kweekt oesterzwammen op koffieresidu en is gevestigd op de Boeletuin, een moestuincomplex op Zuidas...  meer info

 • hotspot hutspot

  Hotspot Hutspot wil gezond eten bieden voor iedereen. Ook in de wijken waar de sociale binding en de kwaliteit laag is en waar de...  meer info

 • 100 Talentvolle Vrouwen

  100 Talentvolle Vrouwen organiseert verrassende workshops voor vrouwen die werk zoeken of van baan willen veranderen. In kleine...  meer info

 • Vereniging De Bloesem

  Drijfveer voor de oprichters van de Bloesem was de leefbaarheid van Wormerveer-Noord, een volkswijk met voornamelijk een wat...  meer info

 • Geef ze een lekkere wortel... dan bijten...

  Sociale huurders kunnen meedoen met zonneënergie, door panelen van o.a. Wocozon te huren via de woningcorporatie en profiteren...  meer info

 • Plastic bakjes van groenten en fruit her...

  Iedereen krijgt fruit en groenten in doorzichtige plastic bakjes Geef een tweede leven aan deze bakjes door schillen uit eigen...  meer info

 • Plastic Fantastic; de mobiele recycle fa...

  Gewapend met enkel hun dromen bouwt een groep entrepreneurs uit het oosten een kleine, mobiele recycle fabriek die wereldwijd in...  meer info

 • Regionale Street Food

  De ZAZ stelt zich ten doel de kennis over regionale producten bij kinderen meer bekendheid te geven.Dmv ondersteunen van (V)MBO...  meer info

 • Solar Wind Turbine Project (SWTP)

  Duurzame energie waaronder wind en zon kan ook in combinatie met elkaar. Als het waait, energie met name uit wind, als de zon...  meer info

 • Zonnepanelen op het dak

  Zonnepanelen op het dak van de trein zetten en die enegie gebruiken om de trein in beweging te zette   meer info

 • Stichting Boosted

  Twee vrouwen, twee bedrijven, een visie en een berg aan enthousiasme. Zo werd het zaadje gepland voor stichting Boosted. Nitha...  meer info

 • Contact

  Duurzaamheid heeft alles te maken met je verbinden met de ander en/of de aarde. Niet ieder voor zich, maar wij samen en verbonden...  meer info

 • geluids-flitspaal

  De geluids-flitspaal meet het geluidsniveau van langsrijdende motorvoertuigen en maakt een foto van het voertuig. Aan de hand van...  meer info

 • Meerijdienst Samobiel

  Samobiel maakt meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant opgaan veel gemakkelijker. Samen rijden is goedkoper, spaart het...  meer info

 • Beleef Groen Arnemuiden

  Ons doel is het realiseren van een volkstuincomplex, educatie voor scholen, een pluktuin en een natuurspeelplaats. Wij willen een...  meer info

 • Floki Goods

  Met Floki Goods streven wij naar een Fair Chain voor al onze producten. Van landen over de hele wereld (beginnend met India)...  meer info

 • Schurenberger Park

  Het Schurenberger Park is een initiatief van buurtbewoners uit Maria-Gewanden en Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. Het nieuw...  meer info

 • Bamboe fiets de duurzame parel

  Om de wereld leefbaar te houden zijn er grote veranderingen nodig ook op het gebied van mobiliteit. In het fietsland bij uitstek...  meer info

 • Duurzaamheid is Vooruit zien in de toeko...

  Armoede bestrijding en kleding een tweede kans geven.  meer info

 • batteryspray

  batteryspray is een geheel nieuwe techniek in de schoonmaakbranche en bestaat uit het vernevelen en aanbrengen van probiotica...  meer info

 • BeestenBoel

  De diversiteit van planten en dieren loopt sterk terug. Laat de Kinderen van NL acties organiseren om dit tegen te gaan. Laten we...  meer info

 • M.P.M. (Mini Perpetuum Mobile)

  Met een bepaalde constructie stromend water van b.v. van 5 km/u te gebruiken en een impuls tot stand brengen met een kracht van...  meer info

 • Legaal maken van elektrische transportmi...

  Legaliseren van onder andere, door de wet goedgekeurde, elektrische longboards. Op deze manier pakken mensen in de stad minder...  meer info

 • Lesmateriaal doneren voor nieuwe KANSEN.

  Geluk is deels te kopen. Door zelf iets aan anderen te geven, stijgt je eigen waarde van Duurzaam GELUK sterk. Laten we allemaal...  meer info

 • Theetuin en speelse wildernis te Heijpla...

  Bij kinderboerderij de Heij zijn we in 2015 begonnen met het ontwikkelen van een theetuin en aangrenzende speelse wildernis. Het...  meer info

 • NatuurThuis

  NatuurThuis: een volledig zelfvoorzienend huis met een theetuin en een educatieve ruimte. Het huis willen we zelf gaan bouwen met...  meer info

 • zonnepanelen in het spoor

  Tussen de bielzen op het spoor liggen nu stenen. Als er tussen de bielzen/ stenen palen zonnepanelen zouden liggen ipv deze...  meer info

 • Repair Kid

  Een geweldig initiatief om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij kinderen van de lagere schoolleeftijd en bovendien hen...  meer info

 • Groen speelplein voor wijk en school

  Bestaand, omheind en betegeld schoolplein omvormen tot avontuurlijk en groen speelplein voor de gehele wijk en de school. Hekken...  meer info

 • De levende tuin

  Ik wil een boekje maken met uitgekiende beplantingsplannen voor tuinborders. De beplanting wordt zo gekozen dat de border het...  meer info

 • Brake Protec

  Mijn vinding beschermt de remblokjes van Montainbikes tegen zand en modder. Hierdoor wordt de levensduur van deze fijnstof...  meer info

 • Water en natuurspeelplek Hof van Breecam...

  Onze nieuwbouwwijk Breecamp Oost ligt in de polder. Hoewel we zijn uitgeroepen tot de kinderrijkste wijk van Nederland is er voor...  meer info

 • Weestuin Wielewaal

  De groene vruchtbare Wijk Wielewaal ligt midden in RotterdamDeze wijk is in Herstructurering die gaat 8jaar duren in 4 fases ...  meer info

 • House for share!

  Op dit moment worden huizen gebouwd die een eeuw oud moeten worden? En na al die tijd allang niet meer aansluiten bij de huidige...  meer info

 • Henna Brownies

  Henna brownies is een biologisch product gemaakt van Henna. Ik heb 10 kleuren ontwikkeld om het haar te kleuren voor...  meer info

 • Het Groene Klavertje Vier

  Het “Groene Klavertje Vier” op de Afsluitdijk zodat daar het Duurzaam Adviescentrum komt van Europa. Een duurzame groene...  meer info

 • Afval loont

  Afval loont is een innovatieve inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval. Inwoners van deelnemende gemeenten krijgen bij...  meer info

 • Verticale Hydroponics

  Het toegankelijk maken van kleinschalige hydroponics met een zo'n groot mogelijke opbrengst   meer info

 • Microkrediet via stichting Wakibi

  "Lenen, het nieuwe doneren" is beleggen met sociaal rendement: De missie van Wakibi is armoedebestrijding. Wakibi biedt...  meer info

 • Afvalbakken in grote steden laten verdwi...

  Wij leerden onze kinderen om papiertjes van snoepjes etc. In de zakken van de jas/broek te stoppen en thuis in de afvalbak te...  meer info

 • STIMU-LUS

  Laat studenten en bedrijven werken via netwerken waarin ze ideeen en motivatie delen en versterken. Dat kan via IT en het...  meer info

 • BREIN-Fabriek

  Zet getalenteerde studenten/scholieren en het bedrijfsleven in leegstaande Ruimte bij elkaar en laat ze elkaar helpen en ook...  meer info

 • StoredEnergy

  Schone energiebronnen, zoals zonne-energie, hebben de toekomst. Helaas schijnt niet altijd zon op het moment dat we elektriciteit...  meer info

 • Energiek Genderdal

  Van nul naar nul We beginnen in mijn directe omgeving met contacten leggen om samen inzicht te krijgen in energie gebruik om...  meer info

 • OOPOEH

  Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en bestrijden. Dit...  meer info

 • Snapfood

  Snapfood is een sociaal food platform dat kokers en eters samenbrengt. Wij geloven dat dit niet alleen gezellig is, maar ook...  meer info

 • Susteq

  Bedrijf Susteq heeft als doel om schoon drinkwater tegen een lage prijs te leveren. We zijn momenteel actief in Kenia en werken...  meer info

 • IISAH Foundation

  IISAH Foundation is een jonge stichting die revalidatiezorg in Kenia wil verbeteren. Dit doen we op innovatieve wijze middels het...  meer info

 • Vier de Natuur In Moerwijk!

  "Vier de Natuur in Moerwijk": Dit festival zijn we gestart in 2014 en wordt nu voor de 3e keer in Moerwijk...  meer info

 • Joris in de buurt

  Joris in de buurt: Sinds afgelopen zomer heb ik een verbeter-de-buurt beweging opgezet door tekeningen van mijn eigen duurzame...  meer info

 • Sweet Heroes

  Sweet Heroes is het eerste CE-goedgekeurde speelgoed uit Nepal. Stichting My World is de maker ervan. En My World brengt graag...  meer info

 • Food2Field

  Ik ga een sustainable social enterprise in agriculture starten. De keten van voedselproductie van bodem tot consument is complex....  meer info

 • The Food Line-up

  Er is een evolutie gaande in eventcatering en The Food Line-up is aanjager van deze verandering. Getalenteerde chefs en...  meer info

 • De Natuurverdubbelaars

  De Natuurverdubbelaars is een projectbureau actief op de thema's biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijk kapitaal. In onze...  meer info

 • Tijschrift Kiind

  Kiind geeft informatie over ouderschap. Nieuwe ouders verdiepen zich vaak als eerste in baby's door een tijdschrift te...  meer info

 • Duurzame filosofielessen basisschool

  Ik geef filosofie lessen aan hoogbegaafde leerlingen op een basisschool in Spijkenisse. Hierin leg ik ook de nadruk op de relatie...  meer info

 • Groene Avonturen

  Met mijn blog: groeneavonturen.nl, probeer ik mensen te inspireren om groener te gaan leven. 'Be the change you want to see...  meer info

 • De Bewustzijn School

  We trainen ons lichaam al jaren lang op alle mogelijke manieren, maar waarom is het trainen van onze Mind en Ziel minder aanwezig...  meer info

 • The Next Generation

  The Next Generation stimuleert de groei van lokale bewuste ondernemers "Ecopreneurs" in Amsterdam. Wij willen dat er...  meer info

 • AGREEn

  De misse van AGREEn is om Nijmeegse studenten te laten bijdragen aan een innovatieve en duurzame samenleving. Studenten zullen in...  meer info

 • De Jongerenklimaattop

  De Jongerenklimaattop is een jaarlijkse klimaattop voor de brugklassers in de stad Helmond waarin ze duurzame bedrijven bezoeken...  meer info

 • SustainaBul

  De SustainaBul is dé duurzaamheidsranking van Nederlandse universiteiten en hogescholen. De onderwijsinstellingen worden...  meer info

 • Groene Agenda

  op www.groeneagenda.amsterdam worden initiatieven in, om en rond Amsterdam (en Utrecht en Haarlem) gebundeld. Dat maakt het...  meer info

 • BeweegProfs

  Met ons concept BeweegProfs brengen wij organisaties en individuen letterlijk in beweging. Dit doen wij door aandacht te besteden...  meer info

 • Sustainable Stories

  (Basis)scholieren bewustmaken en stimuleren meer met duurzaamheid te doen. Dit initiatief is in samenwerking met de oprichtster...  meer info

 • Wandering the Future

  Wandering the Future is begonnen als een online platform for future thinking content, waarbij het inspireren en informeren over...  meer info

 • Young Society

  Young Society is een stichting die zich inzet om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten door jongeren te...  meer info

 • Light Challenge2017-2018; recreates dark...

  Dit netwerk van bedrijven, onderwijs, burgers en overheid geven samen de uitdaging aan studenten om met innovatieve...  meer info

 • Hergebruiken van plastic bakjes GV1

  Alle groenten en fruit wordt verpakt in een doorzichtige bakje. Spoel de bakjes en gebruik het voor keuken schillen en zaden...  meer info

 • Eten uit eigen zee

  De Waddenzee ligt vol met heerlijke kokkels die allemaal naar het buitenland gaan. Met veel diesel en dan in blik met diesel...  meer info

 • Heartbeat

  Heartbeat Strategy is een onderzoeks- en adviesbureau. Het ‘heart’ staat voor de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben...  meer info

 • Riothermie 2.0

  Warmte uit de riolering winnen in combinatie met buffering van deze warmte in de bodem middels Warmte-Koude-Opslag (WKO) ten...  meer info

 • Spotapro

  Het enige wat we in ons leven niet kunnen verdubbelen is TIJD. Het is de tijd van ons leven om onze talenten, passies en...  meer info

 • C.I.R.C.L.E

  C.I.R.C.L.E is the first online tool designed to assess the circularity of companies through six key-indicators: the Circle...  meer info

 • MVO Consultants

  MVODatabase.nl is opgericht voor bedrijven die meer willen weten of aan de slag willen gaan met MVO en duurzaamheid. De afgelopen...  meer info

 • NS taxi-riksja

  Regel een ns taxi-riksja voor de mensen die van huis naar het station v.v. willen. De ov fiets moet immers altijd terug naar het...  meer info

 • Verkoop losse groenten

  Sommige winkels (bv Lidl) verkopen bepaalde groentes en fruit (bonen, wortels, uien, mandarijnen) alleen per 400, 500 of 1000...  meer info

 • Dubbel Groen, composteerbare huizen en g...

  Composteerbare 'groene' huizen en gebouwen met een buitenschil van eetbare/ niet eetbare vegetatie. Een...  meer info

 • Gontscharoff Duurzaam bouwen

  Maak zo goed mogelijk gebruik van ruimte en maak transportlijnen kort; Dus maak van het dak van de winkel een mooie kruidentuin,...  meer info

 • Investeren ipv doneren

  Schaf de verhuurderheffing af voor woningcorporaties die willen investeren. Daarmee komt 1,7 miljard euro per jaar beschikbaar...  meer info

 • Greenjobs

  Einstein & Jones is een start-up die voorziet in consultancy en projectmanagement op het gebied van maatschappelijk...  meer info

 • Zeewater mijnen

  Zeewater in zoutwatermoerassen met daarop een kas van plastic of van glas met daaronder leidingen gekoppeld aan...  meer info

 • plasticvrij leven

  Plastic wordt een steeds groter probleem. Veel mensen willen wel zonder plastic leven, maar het is heel lastig. Samen kunnen we...  meer info

 • NatuurSUPER, pluk je buurt!

  Een groene buurt maak je zelf! Terreinen liggen steeds vaker en langer braak. Hoe mooi is het als we deze en andere onbenutte...  meer info

 • Exalius

  Bij 'Exalius' worden technische adviezen gegeven voor gebouwen door te rekenen aan diverse duurzame varianten qua...  meer info

 • Duurzame energie app

  Ik heb een app ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het investeren in duurzame energieoplossingen. Hierbij wordt aan de hand...  meer info

 • Nieuwe Steden

  Ik ga op zoek naar nieuwe concepten voor de binnensteden en kernen van de regio Stedendriehoek. Hierin probeer ik geplande...  meer info

 • Hoom

  Met Hoom hebben we de wijkaanpak voor energiebesparing in verschillende wijken opgezet. Wij geloven dat voor het thema...  meer info

 • Sungevity

  Het is aan Sungevity als aanjager van de rooftop revolution om iedereen te betrekken bij de voordelen van zonnepanelen. Samen...  meer info

 • Mobisolar

  Mobisolar heeft mobiele enrgiebronnen die 100% brandstofbesparing kunnen realiseren. Onze Mobile Solar Units kunnen gebruikt...  meer info

 • Solar Monkey

  Op dit moment is de zonne-energie markt in Nederland ontzettend chaotisch. Solar Monkey wil de markt volwassen maken en...  meer info

 • Duurzame energie transitie

  Binnen een project dat ik deed voor Stedin netbeheer, heb ik gekeken hoe er in New York naar de rol van de ...  meer info

 • Shinbone Networks

  Momenteel werk ik fulltime vanuit de VS met Shinbone om ons een product; een Pay-As-You-Go, 30W solar kit system te implementeren...  meer info

 • Zero Energy Buildings

  Met het stappenplan 'nearly Zero Energy Buildings voor de bestaande bouw', wordt samen met gebouweigenaar, -beheerder...  meer info

 • Duurzame gezinsauto Stella

  Solar Team Eindhoven heeft 's werelds eerste gezinsauto, op zonne-energie ontworpen en geproduceerd: Stella. Het doel is te...  meer info

 • FairMail Pictures that Empower

  FairMail is een sociale onderneming die fair trade foto producten maakt. De foto's op FairMail producten zijn genomen door...  meer info

 • Autobanden UP-CYCLING

  Maak van afgedankte autobanden weer nieuwe hoogwaardige producten, zoals kleding, tuin-benodigheden en outdoor meubilair (voor...  meer info

 • DYNA-MIX

  Zet op alle apparaten van Fitness- & Gezondheidscentra zo veel mogelijk dynamo's en accu's om de bewegingsenergie...  meer info

 • hoogspanningswokkel

  Hoogspanningswokkel, Nederland staat vol met hoogspanningsmasten. als men een windwokkel of windvanger ontwikkelt die binnen in...  meer info

 • Bluerise

  Bluerise is een technologie en project ontwikkelaar die gebruik maakt van thermische energie uit tropische oceanen voor de...  meer info

 • Nieuwe Brandstofcel

  Een speciaal type brandstofcel kan vanuit methaan een combinatie van waterstof (H2), elektriciteit en warmte produceren. Zo kan...  meer info

 • De Zuiverende Kas

  De Zuiverende Kas is een nieuwe manier van waterzuivering door gebruik te maken van plantenwortels, die zorgt voor...  meer info

 • Open House

  Muziekfestivals kun je zien als een tijdelijke mini-maatschappij. Dit maakt festivals niet alleen de ideale proeftuin voor...  meer info

 • Bodegaz

  Sinds een jaar of 3 maak ik interieur objecten uit afval materiaal in 2015 zette ik de stap om gehele interieuren aan te...  meer info

 • Klimaatneutrale kluswoningen vluchteling...

  In september 2015 heb ik een plan ontwikkeld voor het huisvesten van vluchtelingen in kluswoningen, waarbij deze mensen de...  meer info

 • Skyscrapers

  Behoor jij tot de grote groep young professionals die niet precies weten wat ze kunnen of willen gaan doen aan het begin van hun...  meer info

 • Restaurant Verse Aarde

  Verse Aarde is een Plantaardig restaurant, in een galerie in het oost-Groningse 't Waar. Een pracht van een plek, en nu zijn...  meer info

 • zelfpluk-gemeenschapstuin

  De gemeente stelt een braakliggend stuk grond beschikbaar van 10.000 m2; op 2.000 m2 worden daarop door vrijwilligers groenten...  meer info

 • Composteren op de hoek van de straat

  Le Compostier innitieert buurtcompostprojecten en ontwerpt innovatieve, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke meubels...  meer info

 • Elektriciteit uit golfbewegingen op zee

  Dit idee werkt op de golfbeweging van de zee en opwaarstekracht. Opwaarste kracht is enorm en kan honderdduizenden tonnen...  meer info

 • Duurzaam Dorpspark Kruisland

  Aanleg van een dorpspark in Kruisland (West-Brabant) om de gemeenschapszin in het dorp te stimuleren op een duurzame manier. Het...  meer info

 • Archief voor Consumenten Geschiedenis

  Archief- expositie- en discussieruimte inrichten voor onze uitgebreide collectie over de geschiedenis van duurzaam consumeren en...  meer info

 • Mijn droom; de wereld schoon!

  Ik heb een droom. Ik wens dat we samen zwerfafval gaan opruimen. En dan niet één keer per jaar met prikker en zak, neen, ik wens...  meer info

 • Borrel of the Pyramid

  Borrel of the Pyramid is een netwerkorganisatie voor young professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in sociaal...  meer info

 • Stichting Verbeter de Wereld

  Stichting Verbeter de Wereld biedt 2x per jaar het Traineeship voor Wereldverbeteraars aan voor idealisten die hun talenten in...  meer info

 • YSocialBusiness

  Met YSocialBusiness organiseren wij de Social Business Booster. Dit is een reeks van trainingsdagen over sociaal ondernemen voor...  meer info

 • Natur-el

  Natur-el is een winkel met uitsluitend biologische en fairtrade kleding. Daarnaast fungeert Natur-el als een podium voor andere...  meer info

 • Duurzaam Verkuil

  In 2015 is Duurzaam Verkuil opgestart: een webshop met duurzame artikelen. Bij duurzaam denk ik aan milieu maar ook de armoede...  meer info

 • Viva Las Vegas

  Stichting Viva Las Vega's maakt vega makkelijker, leuker en lekkerder voor iedereen. Onze missie is om zoveel mogelijk...  meer info

 • GuruScan sociale kennisdeler

  We leven in een maatschappij waarin de productiefactor kennis een steeds belangrijkere plaats in neemt ten opzichte van arbeid,...  meer info

 • duurzaam alternatief vuurwerkshows

  met alle elementen van de natuur een show geven, die net zoveel impact heeft als vuurwerk. Natuurlijke gassen en water zijn...  meer info

 • Water battery

  Met overvloed aan zon en wind energie een water reservoir vullen, om bij windstil en niet zonnige dagen , toch duurzame energie...  meer info

 • Guerrilla Garden het bedrijventerrein

  Groen is goed. Mensen met groen in hun buurt zijn gelukkiger en gezonder. Dat blijkt uit onderzoek. Bedrijventerreinen lijken wel...  meer info

 • LENA the fashion library

  LENA the fashion library is een kledingbibliotheek voor dames, waar de consument met een abonnement kleding kan lenen. Een...  meer info

 • OnePlanet Kitchen

  OnePlanet Kitchen is a unique model around sustainable lifestyle and circular economy. We organise monthly dining events in...  meer info

 • DuKo

  DuKo wil een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons consumptiegedrag. Met de duurzame kortingskaart tonen wij studenten...  meer info

 • O My Bag

  Het hoofdkantoor van O My Bag bevindt zich in Amsterdam. De productie vindt plaats in Kolkata, waar de tassen onder eerlijke...  meer info

 • De Groentetas

  De Groentetas is een non-profit studenten initiatief waarbij studenten wekelijks groenten en fruit bestellen. In 1994 is het...  meer info

 • Novia Verde

  Novia Verde is een duurzaam, veganistisch lunchcafé met minibakkerij. Weinig tot geen voedselverspilling, alles zelf maken, goede...  meer info

 • "I was a..." collectie

  De "I was a ….” collectie van Naomi Rachèl Timan zijn handgemaakte stukken die elk uniek zijn, omdat ze gemaakt zijn van...  meer info

 • Bewust in de Buurt

  Bewust in de Buurt is een online platform (www.bewustindebuurt.nl) waar je eenvoudig duurzame winkels, horeca en andere...  meer info

 • Meuq

  In mei 2014 is www.meuq.nl gelanceerd. De tweedehands schoenen webshop. Meuq is een webshop die tweedehands kwalitatief goede...  meer info

 • Sophie Stone

  Sophie Stone is een webshop die sophisticated fair fashion aanbiedt waarvoor ik zelf de collectie samen stel. De mode die je bij...  meer info

 • Studio April

  Bij April zijn we van mening dat het leer verbruik sterk beperkt moet worden. Er is volop leder ( banken, stoelen, jassen) in de...  meer info

 • Hasmik Matevosyan Fashion

  Hasmik Matevosyan wil de kwaliteit van leven van mensen verbeteren en biodiversiteit stimuleren via de mode-industrie. Er werken...  meer info

 • "ECO vuilnisbak",

  Slimme apparaten voor vuilnisselectie of digitale vuilnisscheidingsmachines. Er zijn eenvoudige mogelijkheden om te recyclen,...  meer info

 • Voedselhulp Blerick

  Geef levensmiddelen weg voor dat de THT verlopen is, Voedselbanken, particuliere voedselhulp, of het systeem rechtstreeks vanuit...  meer info

 • Warmtewerende en energie opwekkende rame...

  Ramen van nieuwe of opgeknapte treinstellen zouden zonnepanelen in de ramen kunnen hebben. Je kunt nogsteeds naar buiten/binnen...  meer info

 • GW Agency

  Het bedrijf GW "Gone Wrong" Agency realiseert projecten over de breedte van de modeketen die bijdragen aan vernieuwing...  meer info

 • De Stadskas

  De Stadskas is een podium voor groene innovatieve plannen en een laagdrempelige manier voor bewoners van Almere om kennis te...  meer info

 • Fête de la Nature

  Met Fête de la Nature willen we mensen uit nodigen om na te denken hoe zij een feestje voor- en in de natuur zouden vieren en dit...  meer info

 • Twenty Four

  Twentie Four is een documentaire reeks die impact ondernemers volgt die tegen de stroom in een industrie proberen te veranderen. ...  meer info

 • WeCantWaste

  Er wordt in Nederland jaarlijks zo'n 47 kilo voedsel per persoon weggegooid. Dat kunnen we toch niet maken?! Wij daagden...  meer info

 • Burgemeester van Buiten

  Als Burgemeester van Buiten en ontwikkel ik concepten en begeleide kinderactiviteiten die de bewondering en verwondering van...  meer info

 • Drinkwatertap bij ieder NS station.

  Bij ieder NS station in Nederland één of meerdere drinkwatertappunten plaatsen. Misschien niet goed voor de omzet van frisdrank...  meer info

 • The Wise City

  The Wise City is een lerend platform wat de transitie naar een radicale duurzame toekomst in steden onderzoekt door learning labs...  meer info

 • De Hemp Collective

  De Hemp Collective is een onderneming die streeft naar een duurzame economie met betere en gezondere producten door het gebruik...  meer info

 • EVOLV

  Met EVOLV, helpen we MKB-bedrijven en lokale overheden om duurzaamheid en circulaire economie verder te implementeren. In die rol...  meer info

 • Stadstuin de Bergen

  Stadstuin de Bergen is een initiatief waarbij een groene ontmoetingsplek wordt opgezet of aangepakt om ouderen, jongeren en...  meer info

 • Bio Futura

  Bio Futura wil zoveel mogelijk olieplastics te vervangen door bio-based en composteerbare alternatieven. Enerzijds maakt ons dit...  meer info

 • HackYourFuture

  Op dit moment is er een groot aantal hoog opgeleide professionals die in een vluchtelingen-procedure zit die tot 1 jaar kan...  meer info

 • Buitendoor

  Buitendoor is een stichting waarin duurzaam samenwerken centraal staat. We verzorgen trainingen, teambuilding dagen en werkweken...  meer info

 • De Deelkelder

  Een Deelkelder is een fysieke plek in een wijk waar spullen, kennis en ervaringen worden gedeeld. Een soort bibliotheek maar dan...  meer info

 • Opgemärkt

  Opgemärkt is een ongedwongen duurzaamheidsvereniging met een Scandinavisch tintje. De missie van Opgemärkt is enerzijds jonge,...  meer info

 • WOW projecten op scholen

  Als Innovatie Regisseur heb ik op de Hogeschool Inholland in Delft een fysieke ruimte gecreeerd met ruimte voor innovatie en...  meer info

 • Use-less

  Het project Use-Less had zichzelf als doel gesteld dat 1000 mensen in twee maanden tijd 10 Use-Less producten aanschaffen. Dat...  meer info

 • Compostfabriek

  Met De Compostfabriek is het mogelijk om organisch afval op weinig ruimte te composteren. Bijvoorbeeld op een balkon in de stad,...  meer info

 • Samen met de buurt duurzaam warm

  Samen met de buurt een coöperatief en duurzaam lokale warmtevoorziening realiseren. In plaats van aardgas wordt zonne-energie...  meer info

 • Instock

  In 2014 is Instock gestart met als doel: voedselverspilling op de kaart zetten! Wereldwijd wordt een derde van ons eten verspild:...  meer info

 • Hyko

  Hyko is on the mission to create the future where kids and adults are more conscious about their actions, energy consumption and...  meer info

 • Ecodorp Boekel

  In circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. Wat we in Boekel gaan maken, is een...  meer info

 • Sharefood.in

  In 2013 zijn de startup Newsourcing BV en de Stichting Verantwoord Uitbesteden opgericht. Het eerste project van de Stichting...  meer info

 • Nyamekeye Farms

  By 2030, there will be 9 billion more mouths to feed in the world, of who most will be located in Sub Saharan Africa. My...  meer info

 • Youth Food Movement

  Wij zijn een nationale jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Dit houdt in dat mensen...  meer info

 • Sur+

  Met SUR+ apps verbinden we de vraag- en aanbodzijde van voedseloverschotten. We richten ons op de koppeling tussen groente- en...  meer info

 • Stichting Move

  Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen wij door deze...  meer info

 • Hydrodynamische vrachtschepen

  namisVrachtschepen vervoeren het meest van onze wereldwijde goederen. het onderwaterschip is redelijk hydrodynamisch met...  meer info

 • Slijtage vliegtuigbanden verminderen

  Vliegtuig landingsgestel banden zijn zeer onderhevig aan slijtage. buiten het feit dat dit door de grote massa van de toestellen...  meer info

 • Vliegtuigen zuiniger laten opstijgen

  Vliegtuigen op de grond zijn energie verslinders. Vliegdekschepen gebruiken jetstream-walls voor kortere take-of distances. Dit...  meer info

 • Sjipit

  Spijt is dé marktplaats voor het vervoer van spullen in de vorm van een app. Met Sjipit vervoer je spullen flexibel, gemakkelijk...  meer info

 • Tegengestelde belangen.

  De koppeling laten vervallen: Staatsinkomsten versus gasverkoop (energiebelasting) In Groningen zouden vele huizen energiezuinig...  meer info

 • Opslag zonne-energie

  Gebruik de accu van je electrische auto om de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen op je dak op te slaan. En lever...  meer info

 • DalvrijKoeriers

  Een website waarmee koeriers met hun DalVrij- en OV-fiets abonnement -of samen met lokale fietskoeriers- duurzaam, goedkoop en...  meer info

 • Beter gescheiden inzamelen

  Wat in de groene, grijze, blauwe, oranje container moet blijkt nogal lastig te onthouden.Melkpak wel of niet bij het plastic?...  meer info

 • Kinderen bewust maken van natuur.

  Ik wil mensen dichter bij de natuur brengen zodat er verantwoordelijke beslissingen worden genomen. Onze maatschappij is er op...  meer info

 • Extracopter

  Met extracopter kunnen we eindelijk meer mee de lucht innemen dan alleen maar camera's. Vanaf nu kan elke boer snel...  meer info

 • Gezond Natuur Wandelen

  Stichting Gezond Natuur Wandelen wil samen met natuurbescherming, de gezondheidszorg en welzijnssector wekelijkse wandelingen in...  meer info

 • CO2 als bouwsteen voor nieuwe producten

  Er wordt veel gefocust op het verminderen van CO2-uitstoot en het afvangen en opslaan van CO2, echter wordt er relatief weinig...  meer info

 • Green Junkie

  Wij gaan zorgen dat groenlasten van gemeentes groenbaten worden. Door groenontzorging kan een circulair investerings model...  meer info

 • Africa Wood Grow

  Africa Wood Grow ltd. is een sociale onderneming dat geërodeerde grond in de droge tropen omvormt tot bos. In 2013 zat ik op 20...  meer info

 • Boer Brunia

  Sinds twee jaar produceer ik melk, zonder kunstmest, zonder antibiotica en met minimaal gebruik van krachtvoer. Ik kopieer...  meer info

 • Yunit Studio

  Yunit Studio is een t-shirt label dat shirts maakt voor mensen ongeacht hun haarkleur, gender of hobby. Het merk is ontstaan...  meer info

 • Wanchako

  Wanchako is een startup bedrijf dat handgemaakte fair trade, geurende houtproducten uit Peru verhandelt van duurzame herkomst. Er...  meer info

 • Krantenrek in de trein

  NS zoekt continu naar mogelijkheden om de reis zo duurzaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld door afvalscheiding op stations en in...  meer info

 • Mobile zonne paneel.

  Een verrijdbaar zonne paneel wat uitschuifbaar is dat we mee kunnen nemen op vakantie in de Camper of Caravan, kunnen plaatsen op...  meer info

 • Trottoir verlagingen rollator proof make...

  Alle stoep verlagingen zijn voor rolstoelen verlaagt, dus voor grote wielen, dat gaat redelijk vlotjes. Maar die kleine rollator...  meer info

 • Doortrapt

  Met een elektrische fiets kom je verder. Maar in de praktijk valt het tegen: oversteken, omrijden, lang op een stoplicht wachten,...  meer info

 • FRANK

  De meeste thee wordt vanaf de fabriek via een theehandelaar richting een veiling gebracht en verkocht aan de grote theespelers,...  meer info

 • Streekboer

  De Streekboer maakt lokaal voedsel weer mogelijk. Met De Streekboer richten we verzamelpunten op waarbij lokale boeren zich...  meer info

 • Duurzaam modelabel

  Mijn initiatief is de start van modelabel "Lisa Konno". Als ontwerper maak ik mode tegen kledingverspilling. Iets wat...  meer info

 • Enschede Textielstad

  'Enschede Textielstad' is een weverij waar op basis van lokale en gerecyclede materialen, zoals vlas, hennep, wol en...  meer info

 • PeelPioneers

  PeelPioneers richt zich op de verwaarding van citrus schillen in Nederland. Elk jaar wordt ruim 70 miljoen kilo citrus afval...  meer info

 • Verdraaid Goed

  VerdraaidGoed, is hét startpunt voor upcycle projecten. Wij hebben in de afgelopen 3 jaar projecten in de markt gezet zoals...  meer info

 • Fyto-Extractie

  Rioolslib zou ideale potgrond of bodemverrijker voor de landbouw kunnen zijn, ware het niet dat het vervuild is met zware...  meer info

 • Metabolic

  Het wereld voedselsysteem is een van de centrale oorzaken drivers van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Metabolic...  meer info

 • Nutrient Platform

  Fosfaat is van levensbelang voor al het leven op aarde. We zijn deze schaarse grondstof helaas snel aan het opmaken, en er is...  meer info

 • COOX Clean Cookstoves

  COOX is een project waarmee Stichting HIER klimaatbureau meer clean cookstoves voor gezinnen in ontwikkelingslanden wil...  meer info

 • Gefeliciteerd! - U bent Nederlander

  In het boek 'Gefeliciteerd! - U bent Nederlander' staat Nederland centraal als multicultureel land. Alle speciale dagen...  meer info

 • Zero House Solutions

  Het idee is een website te realiseren waarin je heel overzichtelijk en snel energiezuinige installaties kan bestellen of...  meer info

 • Snel, goedkoop en duurzaam bouwen

  Ik werk samen met Veerhuis bouwsystemen, een bedrijf dat zich vooral gespecialiseerd heeft in EPS bouw. Onder Veerhuis vallen...  meer info

 • Een aandeel in de Aarde

  Ons economische systeem van beurzen helpt zichzelf ten gronde. Grote bedrijven gaan naar steeds goedkopere landen met hun...  meer info

 • Gewenst gedrag belonen en ongewenst gedr...

  Voor de waardering van zonnepanelen en zonneparken in het kader van de Wet WOZ ontstaan er in de "Notitie vrijstellingen bij...  meer info

 • zorg er in sportscholen voor dat de ener...

  op de diverse toestellen (loopbanden etc) zou de opgewekte energie opgevangen kunnen worden zodat deze gebruikt kan worden voor...  meer info

 • De circulaire economie is uit, de circul...

  We praten over de circulaire economie maar bedoelen iets anders: de circulaire samenleving! Economie is afgeleide van de...  meer info

 • MVO Masters

  Met MVO Masters zetten wij ons als team in voor de verduurzaming van het bedrijfsleven en dan vooral het MKB. We hebben...  meer info

 • Happie

  Happie, een sociale onderneming in wording. Mensen met een verstandelijke berperking bakken biologische koekjes die wij voor hen...  meer info

 • Bags and Wallets

  Bags and Wallets - Cambodia is een project voor kansarme en achtergestelde jongeren op het Cambodjaanse platteland. Ik importeer...  meer info

 • Synexpand

  Een nieuwe manier om warmte om te zetten in electriciteit. Op een totaal andere manier waarmee ik in 2013 de gasterra energie...  meer info

 • Oma's United

  Oma's United gaat de eenzaamheid onder ouderen tegen. Wij geloven in een wereld waar ouderen niet achterblijven maar nog...  meer info

 • CollAction - het eerste Crowdacting plat...

  Crowdacting (een term die door ons is gelanceerd) kan worden gedefinieerd als “conditioneel, collectief handelen ten bate van een...  meer info

 • Troeptrimmen

  Troeptrimmen is samen bewegen door te wandelen of te joggen door je wijk en tegelijk zwerfafval op te ruimen. Lijf actief, buurt...  meer info

 • Changerism

  Changerism is een interdisciplinaire denk- en doetank die zich specialiseert in complexe duurzaamheidsvraagstukken. Wij...  meer info

 • Enactus Groningen

  Er liggen momenteel 5 concrete plannen die moeten uitgroeien tot social startups: 1. Welcome Cooking (een pop-up restaurant waar...  meer info

 • Duurzaam Bouwloket

  Er is online veel informatie te vinden over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken. Veel informatie is helaas...  meer info

 • ICE-Africa

  The idea is to tap into the vast opportunities in Africa whilst creating jobs for the locals, generating clean energy, designing...  meer info

 • Enie

  Enie.nl is een adviesorganisatie en leverancier van zonne-energie voor de particuliere en zakelijke markt. Het bedrijf is medio...  meer info

 • Sustainer Homes

  Sustainer Homes staat voor een 100% duurzame, compromisloze manier van wonen, werken, en recreëren. Voor het eerst is het...  meer info

 • Hyperloop Transportation Technologies

  Mijn doel is het bouwen van een wereldwijd systeem van ''hyperloops''. Afgelopen maand zijn wij begonnen met...  meer info

 • De Groene Grachten

  1.5 miljoen historische gebouwen: niemand waagt zich eraan deze energieverbruikers te verduurzamen. De Groene Grachten zei: wat...  meer info

 • Elemental Water Makers

  Elemental Water Makers is in staat om betaalbaar drinkwater te leveren middels ontziltingsinstallaties aangedreven op duurzame...  meer info

 • Coco Conserven

  Coco Conserven is ons antwoord op de verspillende kracht van onze voedel-vers-cultuur. We zijn een inblik-fabriek begonnen om het...  meer info

 • Bird Control Group

  In een wereld waar de vraag naar voedsel, energie en mobiliteit stijgt, is effectieve en duurzame vogelwering essentieel. Bird...  meer info

 • Buro Walden

  Ons idee is geïnspireerd door een beweging in Amerika, de small house movement, waar mensen klein en duurzaam gaan wonen en de...  meer info

 • The Salt Project

  Door klimaatverandering is er op veel plekken in de wereld een tekort aan zoet water. Er wordt onderzoek gedaan naar ontzilting...  meer info

 • Planq

  Planq is een circulaire design studio. Wij ontwikkelen inrichtingen en meubilair vanuit natuurlijke (rest)materialen. Wij maken...  meer info

 • PlasticRoad

  Het concept PlasticRoad is om holle prefab en modulaire wegen te maken van gerecycled plastic / kunststof. Dit houdt in dat de...  meer info

 • Ring-Ring®

  Ring-Ring® heeft als missie: Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land dankzij onze fietsers, fietsinfrastructuur en...  meer info

 • energietransitie aantrekkelijker maken

  We zullen met zijn allen minder fossiele brandstoffen moeten gaan gebruiken. Echter, mensen die een warmtepomp of laadpunt voor...  meer info

 • Het ‘spontane liften’ op de snelweg van ...

  Zonder vooraf tijdstip, locatie of bestemming af te spreken op de snelweg spontaan ‘liften’/’carpoolen’ door aanmelden via een...  meer info

 • Modulair zeer-lage-temperatuur warmtenet

  De aanleg van warmtenetten kost veel geld vanwege de geisoleerde buizen. Daarnaast zijn ze afhankelijk van een hoge temperatuur...  meer info

 • Braakligende grond

  Idee 1. Energiemaatschappijen installeren gratis, op de zon te richten, draaibare zonnepanelen op gratis ter beschikking...  meer info

 • Dansvloer die energie opleverd bij festi...

  Bij GREEN CHOICHE heb een groene batterij die aggregaten vervangt op festivals door zonne panelen. Als er nou een vloer...  meer info

 • De zonnelaadpas

  De ZonneLaadpas is een concept dat het mogelijk maakt om uw elektrische auto op te laden met uw eigen zonnestroom, ook als u niet...  meer info

 • Opslag warmte in boilers

  Lever je te veel stroom met je zonnepanelen zet deze dan om in zo groot mogelijke boilers. Regel deze op afstand met ...  meer info

 • Energietoren

  Elektrische energie opslaan in een gewicht, dat omhoog wordt getakeld bij een aanbod aan energie (overdag cq opslag) en omlaag...  meer info

 • Winkeldeuren dichthouden ivm met energie...

  Iedereen doet aan duurzaam bezuinigen. Maar wie daar nog iets van kunnen leren zijn de winkeliers! De winkeldeuren staan winter...  meer info

 • zuinig met water

  Ik heb drie grote regentonnen: alle water gaat voor de planten en voor het wassen van de auto. Handwasjes gaan ook met dit water....  meer info

 • Zonnekachel

  Door een paraboolspiegel (de zon volgend) op een dak te plaatsen en deze op een speksteen te richten die vervolgens als een...  meer info

 • Lachende ambassadeurs

  Laat iedere dinsdag lachende ambassadeurs meereizen in de trein die duurzaamheid op een leuke manier aan de mensen kunnen...  meer info

 • Tuintjes

  In stadse gebieden waar weinig ruimte is met biologisch afbreekbaar markeerlint tussen paaltjes bijvoorbeeld tuintjes creeeren....  meer info

 • zonnepanelen

  Mijn idee: woningbouwcorporaties d.m.v. subsidie, verplichten om op de (platte) daken van flats, zonnepanelen te plaatsen. Het is...  meer info

 • Iedereen een verbruiksmeterdisplay

  Volgens mij wordt iedereen die een Toon of spIDer achtige verbruiksmeter display in de kamer heeft hangen vanzelf geactiveerd om...  meer info

 • Gezamelijke netwerk accu

  Inventariseer welke zonnepaneelbezitters willen investeren in een buurtaccu. De buurtaccu wordt geladen door het net met dezelfde...  meer info

 • sun save

  Het is een water zak ca 4000 liter dat word verwarmd via zone boiler als de verwarming vraagt om warm water ca 60 graden dan...  meer info

 • zonne-energie

  De overheid geeft iedere inwoner in ons land die een huis bewoont met een schuin dak op het zuiden gratis een installatie met...  meer info

 • Inbouw hooikisten voor duurzaam koken

  De hooikistmethode is een eeuwenoude manier om de kooktijd op een energiebron met maar liefst 75% te verkorten. Aardappels 7...  meer info

 • zonnige wegen

  Langs de snelwegen zonnepanelen plaatsen ipv de akelige schermen die er nu staan. Wellicht hier en daar afgewisseld met een...  meer info

 • Verzin je eigen duurzame stripfiguurtje

  Zoveel nieuwe duurzame ideeën, maar welke passen bij mij? Verzin je eigen stripfiguurtje, om los te komen van de problemen waar...  meer info

 • Younetics: Praktisch op pad zonder auto

  Vind jij ook dat het niet altijd makkelijk is om zonder auto op pad te gaan? Vooral gezinnen wijken vaak uit naar reizen met een...  meer info

 • Een beter milieu begint bij besparen

  Missie en visie Reduceren van CO² uitstoot Woningvoorraad verduurzamen met als doel 0 op de meter/energie neutraal Lokaal...  meer info

 • think-tanking

  Ik tank mijn auto vol tot de helft. Het bespaart ~25 kilo op de 1000 kilo die de auto weegt. Hierdoor bespaar ik ~2% op gewicht...  meer info

 • aan- en uitzetten wifi van de rouder/mod...

  Als je de woning verlaat, zet je de verwarming laag. Waarom blijft de router/modem gedurende 24/7 aanstaan ? Ik wil de...  meer info

 • energie door sporten

  Op de fitness en fysiopraktijken de apparaten ( fietsen, loopbanden, roeiapparaten, steps e.d. ) aansluiten op het net en eigen...  meer info

 • Trechter of Trans-energie

  Zonnepanelen werken op zonnelicht, alle licht buiten is zonlicht. Maak om de 700 windturbines, die straks in zee komen, rondom...  meer info

 • Je elektrische auto opladen met je eigen...

  Je elektrische auto opladen met de energie van je eigen zonnepanelen. Dat voelt super 'nuttig' aan en scheelt...  meer info

 • Maak Afrika natter, verhoog de land- en ...

  Via een z.g. flas-boiling systeem (verdampen bij onderdruk), gekoppeld aan een elektricteitscentrale wordt via de hoofdcondensor...  meer info

 • VoedselLokaal

  VoedselLokaal brengt people, planet, profit in praktijk! Overheden (ministeries, provinciale sectoren, gemeentelijke diensten)...  meer info

 • energiebesparing

  Het is vreemd dat veel mensen in Nederland een hoogrendement Cv ketel bezitten die presteerd als een ouderwetse geiser.Ze staan...  meer info

 • Energie uit de zee stroming

  Dit idee is gebruik maken tweedelig van onze zee door opwaartse kracht om te zetten in elektriciteit. Het principe waarom...  meer info

 • Energie beter benutten

  Gebruik van de potentiele energie die verborgen zit in apparaten en machines die we al gebruiken. bijv. stroomgeneratoren te...  meer info

 • Smaackmakers

  Smaackmakers werkt aan het verduurzamen van ons voedselsysteem en eetpatroon, daar waar we impact maken: in horeca en...  meer info

 • Waka XXL

  Ontwikkel de bestaande Waka Waka lamp en oplader DOOR, tot een XXL versie. Geef hem een mooi design en een warme kleur licht voor...  meer info

 • geen investering in gas, maar in transit...

  medewerkers van Liander benaderden mij met de aankondiging van de vervanging van woningaansluiting op het aardgasnet; de straat...  meer info

 • drinkwatertappunten op NSstations

  Er worden enorm veel plastic flesjes water voor veel geld verkocht op de stations. Dat geeft een enorme berg afval op de stations...  meer info

 • Bakken vullen

  Een betere beladingsgraad voor vervoer van plastic afval. plastic afval voor vervoer naar recycle installatie/fabriek eerst door...  meer info

 • ECO-Bio Voedsel&Brandstof Algen/Wier...

  Algen zouden een alternatief kunnen zijn voor fossiele brandstoffen. Studenten kunnen leren hoeveel tijd het kost om algen te...  meer info

 • Mineral CO2 / CO2 to Energy and Products

  CO2 kan in plaats van afvalstof ook als GRONDSTOF beschouwd worden. Met CO2 kunnen ook producten gemaakt worden. Deze gevormde...  meer info

 • EV Smart - Laadstraat

  De Laadstraat van EVSmart is een innovatieve oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen. De Laadstraat bestaat uit een...  meer info

 • Kinderkamp Vlaardingen

  Mijn sociale idee. Is een kinderkamp vol spanning en sensatie voor kinderen die wegens financiële redenen niet op vakantie...  meer info

 • Wattsun

  Wattsun: een stapelbare, gebruiksvriendelijke stroomvoorziening Op plekken waar geen stroom voorhanden is worden...  meer info

 • Schillen van scholen

  Op de gezonde school eten leerlingen fruit. Klokhuizen en schillen verdwijnen op een grote hoop. Weinig scholen scheiden afval....  meer info

 • BinBang

  BinBang is ontstaan vanuit de frustratie dat er te veel afval is en dat waardevolle grondstoffen in de verbrandingsoven...  meer info

 • Terrasverwarmers NEE !

  Mijn duurzame idee is om terrasverwarmers, in horeca en bij particulieren, te verbieden. Aan de ene kant wordt er gehamerd op...  meer info

 • De vrijwilliger als DuurzaamHeidsKracht

  Ons land kent vele miljonairs. Laat hen elk jaar 1.000 euro reserveren voor het VrijwilligersFonds. Zij mogen dan elk jaar uren...  meer info

 • Heffingen voor een Gezond&Duurzaam L...

  De overheid gaat veel actiever sturen met haar heffingen om te komen tot een NL dat de 100% Gezond&Duurzaam benadrukt. We...  meer info

 • Hybride windmolen met zonnepanelen

  Hybride Windmolen levert meer ca 5 procent meer energie op. Door op de mast van een 135 meter lange windmolen aan de onderkant...  meer info

 • Reisloze Dinsdag

  Heel simpel: Dinsdag hoeft niemand naar school of naar het werk (mensen moeten wel uitbetaald krijgen), waardoor er op Dinsdag...  meer info

 • reis mee met de post/pakketbezorger

  Pakjes worden aan huis of afleverpunt bezorgd. In het busje is altijd 1 zitplaats naast de chauffeur leeg. Laat mensen...  meer info

 • Groenteparadijs

  Met lede ogen zie ik jaar op jaar mais verschijnen op oude esgronden. Voor een stad als Deventer dagelijks van verse, biologische...  meer info

 • CapGlobalCarbon

  Het probleem bij de bron oplossen, dat is kortweg de missie van het CapGlobalCarbon project. De internationale aanpak van...  meer info

 • De Groene Kiosk

  Mijn idee van een goede kiosk is een groene kiosk. Duurzaam geproduceerd voedsel, fairtrade producten, mínder aanbod in...  meer info

 • Eén dag per week 'energieke burger&...

  Als iedereen die meer dan 4 dagen per week (betaald) werkt, nu één dag per week gaat inzetten om lokaal (onbetaald) werk te gaan...  meer info

 • Ecofalt

  Ecofalt is het nieuwe, duurzame alternatief voor asfalt van Abbink Boekelo Wegenbouw. Ecofalt is, in tegenstelling tot regulier...  meer info

 • Illes Flottantes

  Stichting Binnenstebuiten wil het duurzame locatieproject ‘Iles Flottantes’ mogelijk maken. De voorstelling bestaat uit...  meer info

 • Meer bus- en treinreizigers

  Uitgaande van bussen en treinen die rijden op zonne- en windenergie,onder meer bussen en treinen met zonnepanelen op het dak,...  meer info

 • Energie-zuinige treinen

  Zonnepanelen op het dak van de treinen met speciale accu's voor overcapaciteit (opgeslagen stroom uit de accu's...  meer info

 • Toekomst gerichte energiebalans

  1. Op de daken van alle NS-gebouwen/-gebouwtjes zonnepanelen met energieopslag in geval van overcapaciteit in speciale...  meer info

 • Verlichting

  Op diverse stations brandt, ook buiten de kap, dag en nacht de verlichting. Een systeem dat deze plaatsen scheidt en reageert op...  meer info

 • Inkt-en papierverspilling

  Ik las in een bericht dat iemand in Azië had onderzocht hoeveel inkt er bespaard wordt bij een dunner lettertype. Als de NS...  meer info

 • Vertrek met Uitzicht.

  Door middel van een website: "Vertrek met Uitzicht" potentiële treinreiziger de trein in te halen om de wagen te laten...  meer info

 • Treinbieb

  Er worden dagelijks boeken in de treinen achtergelaten. Het kan mooi zijn als deze boeken op een schapje (waar ze niet uit kunnen...  meer info

 • Leestafels op stations

  Maak van gebruikt hout (bijvoorbeeld pallets) leestafels waar reizigers boeken en tijdschriften achter kunnen laten voor elkaar,...  meer info

 • Groene OV-kaart

  De OV chipkaart te veranderen in een Groenezonekaart om zo mee te helpen aan het millieu. De Nieuwe kaart is van recyclebaar...  meer info

 • Kraanwater

  Zorg dat op elk station liever nog perron een waterkraan is zodat mensen hun waterfles kunnen vullen i.p.v. Steeds een nieuw...  meer info

 • kioskmok

  Verkoop bij de kiosk een houdbare beker, met NS logo of mooie trein erop, die goed afsluitbaar is voor de koffie. Klanten die de...  meer info

 • rail punten

  Geef net als vliegpunten rail punten voor mensen die veel met de trein reizen en dat privé betalen. Met deze punten kun je dan...  meer info

 • Kindbon

  Bonnen waarmee kinderen die onder de armoedegrens leven één keer jaarlijks aankopen kunnen doen bij verschillende organisaties...  meer info

 • Duurzaam rijdende trein.

  Bouw in de trein een stroomgenerator, die gevoed wordt wanneer bij het naderen van een station, geremd wordt. Op die manier kan...  meer info

 • Met de OV-fiets tot je eindbestemming!

  In reisplanners (ov9292, ns.nl, enz) de OV-fiets tonen ipv altijd maar de bus. En mogelijk ook op ns.nl een reis plannen met de...  meer info

 • Altijd OV fiets

  Treinreizigers komen met de auto naar het station omdat de fietsenstallingen op de station vol zijn en er ook veel fietsen...  meer info

 • Energie besparen met Powerwindow

  Alle treinen die in Nederland rijden voorzien van deze Powerwindows. De treinen rijden dagelijks dus kunnen veel energie...  meer info

 • Een wijk gebouwd van Waste Based Bricks

  StoneCycling maakt WasteBasedBricks beter bekend als bakstenen van afval. Bouw en industrieel afval worden door ons omgezet tot...  meer info

 • Goedkoop OV CO2 naar bené

  Maak het OV aantrekkelijker om mee te reizen door het goedkoper te maken. Dan laten meer mensen de auto staan. Voor woon-werk...  meer info

 • De CompostBakkers Buurtcomposteren

  Compost maken dicht bij huis, met als doelen een betere bodem, minder afval en meer sociale cohesie. Dat is wat de CompostBakkers...  meer info

 • Remenergie Treinen terugwinnen

  Net zoals in de formule 1 (KERS systeem) de remenergie van treinen terugwinnen en deze opgeslagen energie weer gebruiken voor...  meer info

 • de Stelling 2.0

  de Stelling van Amsterdam komende tijd door samenlevingsparticipatie en goede kennis van zaken (AMS) mbv de Greenport en sw...  meer info

 • ElectraBijspringer

  Zonnepanelen en ramen om extra energie op te wekken voor verlichting ,bestemmingsaanduiding verwarming e.d  meer info

 • Jonge Klimaatbeweging

  De Jonge Klimaatbeweging wil de stem van jongeren op duurzaamheidsgebied sterk laten horen richting politiek en beleidsmakers. De...  meer info

 • aGreenStory

  Het aanbieden van duurzame alternatieven van kantoorartikelen. We doen dit aan de hand van 10 chapters die van elk individueel...  meer info

 • BroodNodig

  Wist je dat we dagelijks 345.000 broden per dag weggooien in Nederland? En wist je dat je een half uur kan koken op een halfje...  meer info

 • KarTent

  Een 100% kartonnen tent die voor minder CO2 geproduceerd ksn worden en achteraf volledig gerecycled. Integen tot de nu 25.000...  meer info

 • 1000ha nieuwe stedelijke natuur

  Nieuwe manier van het inrichten en onderhouden van groen in steden waarbij biodiversiteit en duurzaamheid centraal staat. o.a....  meer info

 • Even Geen Vlees

  Ik wil graag een reclamecampagne starten om mensen te motiveren om minder vlees te eten. Hiervoor wil ik reclameposters op...  meer info

 • Elektrische auto in categorie goederen 6...

  Voor de zakelijke rijder bestaat er een mindere bijtelling voor elektrisch autorijden. Voor de consument bestaat dit voordeel...  meer info

 • Emergency DRONES & Happiness DRONES

  Toepassing van DRONES voor overheidsfuncties en civiele applicaties oa veiligheid en privacy: politie, brandweer, spionage,...  meer info

 • NL Energie-onafhankelijk 100% Groene Str...

  El Hierro is een eiland dat bijna 100% Groene stroom heeft. Ze combineren windmolens met een waterkrachtcentrale: er is altijd...  meer info

 • Children Change Climate Change: Kinderen...

  Inleiding Bomen planten is leuk en een fantastische manier om CO2 te compenseren. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en helpen...  meer info

 • Optimaal gebruik maken van wat wij al he...

  Met mijn idee gaan wij de bodemdaling in het noorden een halt toe roepen, de werkgelegenheid hier een impuls geven en de energie...  meer info

 • De Maand van de KNUFFEL-2016: Vluchtelin...

  Niets is mooier en dankbaarder als het kunnen zorgen voor liefdevolle relaties. Veel steden kennen velen die te weinig liefde en...  meer info

 • Competentie Certificaten: AAN DE SLAG

  De cursus-cultuur gaat een nieuwe fase in. Landelijke of sector goedgekeurde (deel)certicaten leveren een vitale bijdrage aan...  meer info

 • search & share

  search & share is een zoekmachine/sociaal medium. voer je doel in en je krijgt een planning hoe jij jouw doel kan bereiken in...  meer info

 • Flexibel zonnepanelen

  L.S., hierbij stel ik voor om zonnepanelen te maken in een soort waaier. Deze kan men in de eigen tuin plaatsen.En aan te sluiten...  meer info

 • CO2 compensatie

  CO 2 compensatie. Men kan CO 2 besparen door op Schiphol en ander druk bezocht evenementen een 3D scanner te plaatsen. Deze 3D...  meer info

 • Burgerparticipatie klimaatbos

  "groenbeheer' wordt gezien als een kostenpost, terwijl recreatie en vastgoed de winsten opstrijken. 1ha groen levert...  meer info

 • Door ontspannen ademen, minder longonste...

  Ben gaan inzien dat men door ontspannen te gaan doorademen een betere longventilatie krijgt, Men minder gevoelig wordt voor...  meer info

 • Stoppen met het verarmen van het ecosyst...

  kinderen van 0 tot 4 jaar de natuur laten verkennen en ontdekken. Kinderen het vak omgaan met de natuur onderrichten. Ruimte en...  meer info

 • Energie met Gezond Verstand

  Energie gebruiken naar behoefte : gebruik maken van daglicht en hoeveelheid energie inschatten. Niet klakkeloos alle verlichting...  meer info

 • Upfall Shower

  Mijn idee is inmiddels in productie een douche systeem dat 90% bespaart op water gebruik en energie, CO2 uitstoot van de CV en...  meer info

 • Kies voor kernenergie, besparing op CO2 ...

  Wanneer men 10 kerncentrales zou bouwen met een gemiddelde productie capaciteit van 800 MW (=800.000 kWh per uur) elk dan...  meer info

 • GroenGelinkt

  GroenGelinkt is een informatiesysteem voor het zoeken en vinden van natuur- en duurzaamheidseducatie in Nederland. Alle...  meer info

 • Lucky STONES: Keigoed voor Elkaar!

  Hoe zou het zijn als we net iets gelukkiger zouden zijn op onze oude dag en in perioden van ziekte en tegenspoed? Deze methode...  meer info

 • Regentenbankjes

  Het plaatsen van 'Regentenbankjes' in het stedelijk gebied voor de gevel. Deze zijn voor iedereen zichtbaar en helpt...  meer info

 • Banenruil

  Veel forensen willen graag dichter bij hun woonplaats werken. Door van baan te wisselen op basis van woon-werkproblematiek door...  meer info

 • Bouwen met BioFoam: Groener kunnen we he...

  Koolstof arm bouwen met Biologisch piepschuim heeft de zelfde eigenschappen als EPS maar dan groen. Met bouwen met BioFoam bouwen...  meer info

 • CO2 reductie via Sport

  Green2live heeft een nieuw concept ontwikkeld voor het verduurzamen van sportverenigingen 'CO2 reductie via Sport'....  meer info

 • Minder medicatie, meer knuffelen met die...

  In verpleeghuizen zitten mensen met verregaande dementie. Vaak ontvangen zij kalmerende of juist activerende medicatie die de...  meer info

 • Landgoed Roggebotstaete

  Een voedselproducerend natuurgebied ontwikkelen waar de ecologie van de natuur geoptimaliseerd wordt en dat als basis dient voor...  meer info

 • BuitenFit

  BuitenFit is een concept om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en mensen met een lichamelijke- en of geestelijke beperking die...  meer info

 • Afvalscheiden op basisscholen

  Aan de ene kant afval voorkomen en vervolgens door afval goed te scheiden (door kinderen). Dat gebeurt nu niet of nauwelijks in...  meer info

 • WELL DONE COFFEE

  Koffie met MVO - een concrete, transparante en haalbare bijdrage die daadwerkelijk een verschil maakt. Een bedrijf of...  meer info

 • Lever lege cartridges en gebruikte mobie...

  Gooi uw lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons niet in de afvalbak. Deze zijn zeer geschikt om te worden hergebruikt....  meer info

 • Locale elektrische opwekking in combinat...

  Mijn uitvinding is een inductie hoge rendementsketel voor warm water en verwarming. Met behulp van elektronische besturing kan...  meer info

 • Natuur Bij School

  De aandacht voor de natuur en de omgeving rond basisscholen vergroten, dat is wat ‘Natuur Bij School’ beoogt. Het is nodig en...  meer info

 • Bestelbusjes vervangen door bakfietsen

  We gaan 50% van de bestelbusjes in Nederland vervangen door bakfietsen. Uit Europees onderzoek blijkt dat 50% van het...  meer info

 • Leve de mus!

  Door een verbeterde isolatie van de huizen is het voor mussen heel moeilijk geworden een goed onderdak te vinden. Mijn idee:...  meer info

 • Stichting De Roze Bril

  Een organisatie, gefinancierd door gemeenten en waterschappen, die het voor inwoners een no-brainer maakt om actie te nemen. De...  meer info

 • Play2Work

  Play2Work is een innovatief – op serious gaming gebaseerd - arbeidsbemiddelingsconcept specifiek gericht op bemiddeling van...  meer info

 • Project Compliment

  “In a chilling diary entry, another person who died by suicide left the message that if one person smiled at him on his walk that...  meer info

 • BuurtBuik

  BuurtBuik wil in Den Haag overvloedig eten ophalen en inzetten voor een sociaal doel, namelijk armoedebestrijding en het...  meer info

 • Jut een Product

  Voor Jut een Product herwaarderen we het ambacht ‘jutten’. Grondstoffen die lokaal voorhanden zijn verwerken en gebruiken we, al...  meer info

 • Kind- voedselbank

  Via de kind- voedselbank willen wij samen met de kinderen en ouders werken aan de duurzame mens. Het te denken: inrichting uit...  meer info

 • Aardbevingsbestendig & ecologisch bo...

  De innovatie is een aardbevingsbestendig & ecologisch zelfvoorzienend huis waarvan de bodemplaat drijft als een soort...  meer info

 • Greenwall groene geluidsschermen

  De Greenwall is het enige geluidsscherm ter wereld dat groen begroeid geleverd en heel snel geplaatst kan worden. Dat eerste...  meer info

 • E-waste race

  De E-waste race is een regionale wedstrijd tussen scholen om elektronisch afval uit de buurt op te halen. Buurbewoners kunnen...  meer info

 • Green Heart Inside

  Green Heart Inside is een 'zelfcertificering' waarbij mensen aangeven dat ze waar ze kunnen en waar het logisch is...  meer info

 • Operatie Steenbreek

  Het doel van actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van...  meer info

 • greenSand de CO2 opruimer

  greenSand strijdt tegen klimaatverandering door Olivijn te verspreiden en van Nederland een CO2 opruimer te maken. Olivijn is...  meer info

 • Onafhankelijke LampenPortal

  We hebben een lampenportal gebouwd waarmee consumenten (huishoudens) en de professionele sector (bedrijven, gemeenten en...  meer info

 • 100 mag ook

  We mogen op steeds meer snelwegen 130 rijden: maar dat moet niet - dat mag. Door te stimuleren dat veel meer mensen bewust 100...  meer info

 • Vega als default-optie in evenementencat...

  Eén les uit gedragspsychologie is dat je gedrag kan veranderen door de default aan te passen en de duurzame optie het makkelijkst...  meer info

 • Kruipruimte isolatie met plastic flessen

  Het isoleren van de kruipruimte is een behoorlijke investering. Indien we echter onze lege plastic flessen in de kruipruimte...  meer info

 • Fruit Your World

  FruitYourWorld is een initiatief dat mensen lokaal verbindt door het helpen planten van een eigen fruitboom of het starten van...  meer info

 • Fitnessenergie

  Er zijn in Nederland 1650 sportscholen geregistreerd. Nu zat ik te denken, men gebruikt vroeger nogal eens de fiets om energie op...  meer info

 • De Duurzame Rotonde

  De duurzame rotonde houd in dat er in het midden van de rotonde een grote lichte dynamo zit. Deze worden aangedreven door middel...  meer info

 • “Pay what you want” voor het tijdelijk i...

  Veel dure spullen worden gekocht en achteraf weinig gebruikt. Bijvoorbeeld: (bak)fietsen, (actie)camera’s, gereedschappen,...  meer info

 • UIT

  Afwasautomaat, wasautomaat, koffiezet apparatuur e.d. moeten na hun programma uit zichzelf UIT kunnen gaan. Dat moet toch niet...  meer info

 • energie leverend matras

  ik vroeg mij laatst af of het mogelijk is de warmte die wij tijdens onze nachtrust c.q. slaap produceren via een warmte wisselaar...  meer info

 • Bakfietsdelen

  (Elektrische) bakfietsen kunnen ingezet worden voor het slim en gezond verplaatsen van mensen en goederen. Voor veel mensen is...  meer info

 • Energie van je werk

  Mijn plan maakt het mogelijk de elektrische fiets of auto van de werknemer op te laden op het werk met behulp van zonnepanelen op...  meer info

 • Groene hondepoep

  Landelijk automaten met biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes, en een begeleidende afvalbak voor alle biologisch afbreekbaar...  meer info

 • Natuurlijk licht

  Het idee is ontstaan terwijl we in de auto zaten. We spraken over de sterren en de maan en dat je ze niet goed kon zien door het...  meer info

 • Elke automobilist voorzien van de juiste...

  De meest luchtige kans om Nederland te verduurzamen is om zoveel mogelijk auto's te voorzien van de de juiste...  meer info

 • Porta Palace

  Biobased betaalbaar wonen. Middels tiny villages, bestaande uit nieuwe woonvormen wordt biobased wonen beschikbaar voor velen....  meer info

 • Beperking stroomverbruik voor verlichtin...

  Wanneer het inderdaad zo is, dat momenteel in vrijwel alle trappenhuizen van hoogbouw bij duisternis het licht constant blijft...  meer info

 • Op de Fiets De Stad Uit

  Wist je dat veel Rotterdamse kinderen niet meer leren fietsen? ========== Wij van De Stad Uit brengen kinderen en hun ouders...  meer info

 • Sociale Duurzaamheid zorgt ook voor Vei...

  In Frankrijk (afgelegen gebieden) gaat de postbode op zijn ronde langs alle ouderen/zieken enz. om te zien of alles nog goed gaat...  meer info

 • Regenwatertoilet

  Vang regenwater op voor gebruik in toilet en wasmachine. Hang een tank an het plafond waar in regenwater en drinkwater samen...  meer info

 • Zorgkringloop geeft zorgartikelen een tw...

  De zorgkringloop richt zich op alle zorgartikelen die men particulier of als bedrijf heeft en niet meer gebruikt worden. Staan in...  meer info

 • Digitaal brainstormen

  Spilter zorgt snel en eenvoudig voor beter resultaat bij (online) bijeenkomsten & sessies. Wij bieden aan dat iedereen...  meer info

 • Fashion for Education!

  Mode & Educatie aan elkaar koppelen. Educatie tijdens werk bieden aan vrouwen die nooit de kans hebben gehad om naar school...  meer info

 • ISOTetra

  Het vervangen van het Tetra Pak - vloeistofpakken voor ISOTetra - pakken. De huidige pakken voor melk en sappen zijn opgebouwd...  meer info


Terugblik Duurzame Dinsdag 2016

Terugblik Duurzame Dinsdag 2016

Duurzame Dinsdag 2016 was met 511 inzendingen een groot succes! Naast de prijsuitreiking zijn er ook drie duurzame lintjes uitgedeeld en is de inspirerende troonrede terug te lezen.

Partners Duurzame Dinsdag 2017

Partners Duurzame Dinsdag 2017

Duurzame Dinsdag wordt sinds 2004 georganiseerd door IVN, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties. Samen vormen zij de stuurgroep van Duurzame Dinsdag.