Buurtcomposterijen 239

Decentrale compostering op straatniveau. Elke straat, die daar voor kiest, wordt voorzien van een gesloten (ivm evt. stank/ongedierte) composteerder dicht bij huis. Voordelen: GFT hoeft niet meer opgehaald te worden met vuilniswagens, waarna het centraal wordt gecomposteerd (minder brandstof/ lagere afvalstoffenheffing voor de straat). Gratis compost voor bewoners (voor eigen tuin of buurtmoestuin), stimuleert meer groen in de wijk. Ook sociale aanleiding voor afvalscheiding (gezamenlijk profijt ivm lagere afvalstoffenheffing / beter voor het milieu is niet voor iedereen reden genoeg om afval te scheiden). Warmtewinning uit compost (vooral nuttig in combinatie met stadsverwarmingsnet of blokverwarming)
De wereldwijde olieproductie bevind zich rond haar productiepiek (piekolie) en zal jaarlijks afnemen. Als onze vraag naar olieproducten niet even snel afneemt als de productie, zullen we te maken krijgen met prijsstijgingen en reeŽle tekorten. Het verminderen van onnodig transport zal daarom een hoge prioriteit moeten krijgen.