duurzame educatie 183

Duurzaamheid wordt nog vaak als een afzonderlijk thema binnen het onderwijs gezien terwijl er geleerd en gestudeerd wordt voor een toekomst die helemaal afhankelijk is van alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het zou dan ook in zoveel mogelijk vakken, modules, thema's en studierichtingen geÔntegreerd moeten worden als een manier van denken, toepasbaar binnen elke discipline.
Durf een nieuwe koers te varen die toekomstbestendig is en waarmee Nederland weer gidsland kan worden.