Vet, Recycle het! 149

In de keuken gebruikte vetten en olien worden nog veel te vaak weggegooid. Dat is zonde! Als gebruikte vetten en olien gescheiden ingezameld worden dan kan er biobrandstof van gemaakt worden en daaraan is een grote behoefte in onze samenleving. Er zijn al speciale inzamelpunten in NL (met een gele kliko) waar het vet naar toe gebracht kan worden, bij scholen, supermarkten en sportclubs. Met meer inzamelpunten en meer consumenteninformatie worden er meer kilo's vet ingezameld en dan zijn we duurzaam bezig. Vetinzameling bespaart bovendien de maatschappij kosten voor rioolreparaties. Vet komt nu nog te vaak in het riool terecht.
Oud vet is het nieuwe oud papier