Tijd voor Eten 139

Als we willen, dat ouders kunnen werken, dat kinderen gezond kunnen opgroeien, moeten we voor goede voorzieningen op scholen zorgen.

De Stichting Tijd voor Eten bevordert een gezonde en professionele lunch voor kinderen op basisscholen en de tussenschoolse opvang

Onze aanpak is te zien via;
http://www.slideshare.net/tijdvooreten/eten-op-scholen-25-01105-1plus-2-16164483

MKB: de sleutel bij democratisering van de macht.
De samenwerking met MKB, het ruggenmerg van Tijd voor Eten. Een van de pijlers waarop Tijd voor eten op rust, de verankering van de lunch op scholen in de locale economie, het streven om zo spoedig mogelijk los te komen van incidentele stimuleringssubsidies.

Gezond en lekker Eten op scholen. Scholen en kinderopvang hebben een gezamenlijke rol in dit verhaal. Samen met de ouders en de overheden..niemand kan het alleen.