Vermindering hitte-stress met PD-element 129

Door opwarming van de aarde loopt temperatuur in grote steden tussen gebouwen op, het zogenaamde heat-islands effect. Opwarmen van materialen en constructies dragen bij aan dit verhaal. Huidige oplossingen bestaan uit meer groen (o.a. groene daken) en blauw (o.a. waterdaken). Mijn oplossing is een PD-element, bestaande uit een samengestelde oplossing van isolatie, plaatmateriaal, phase change materialen (BIO-PCM) en witte dakbedekking. Naast een geode isolatie dragen de PCM-materialen bij aan de verhoging van de thermische massa, materiaal kan warmte opslaan en op een later moment (afkoeling) weer afgeven aan ruimte. De onderliggende ruimten worden koeler en minder airco nodig.
Meer comfort in leefomgeving, zowel binnen als buiten !!