Scharrel hertenvlees voor voedselbanken 120

Vanaf begin mei 2013 worden in Kennemerland Zuid herten afgeschoten om onnodig letsel voor de dieren (aanrijdingen, zelf-verwondingen) en schade en overlast te voorkomen. En om de spanning tussen mens en fauna door populatiebeheer verder te voorkomen. Het scharrelvlees wordt verkocht aan poeliers en de opbrengst gaat naar terreinbeheerders die schade en overlast hebben ondervonden. Maar dat zijn niet de enigen. Het lijkt rechtvaardiger om het duurzame vlees te doneren aan voedselbanken, zodat vooral zij die dat nodig hebben ook kunnen meedelen in dit geschenk van de natuur.
Geef sociale bestemming aan opbrengst faunabeheer