Duurzame metropoolvorming 108

Duurzame metropoolvorming is energie- en grondstof-zuinig, klimaatbestendig, productief en innovatief. Dat betekent compact en eerder kleiner dan groter dan de Randstad. Maar ook een ligging achter / op de verbrede duinen en het Groene Hart, dat verzilt en verzakt, weer meer vrijgeven voor veenvorming en natuur. Overweeg daarom hoogwaardige verstedelijking meer te concentreren in de zone Amsterdam/Schiphol - Den Haag/Rotterdam.
Let meer op duurzaamheid en klimaatbestendigheid bij metropoolvorming in Nederland.