Duurzamer wonen 096

Diverse woningbouwcorporaties hebben plannen om hun woningvoorraad te verduurzamen, met als streefdatum 2020. Het plan van de regering om een greep in de kassen van de corporaties te doen zal die plannen frustreren! Het verduurzamen van de woningvoorraad zou juist naar *voren* moeten worden gehaald, waardoor meer aardgas overblijft voor export en meer mensen aan het werk kunnen (blijven).

Woningbouw corporaties zouden een half of een heel jaar moeten krijgen om met plannen tot verduurzamen van hun woningen te komen, minimaal tot het bedrag van de afdracht. Daarmee wordt op afzienbare termijn een impuls van dik 2 miljard een feit.
Stimuleer verduurzamen woningvoorraad door veranderen afdracht corporaties