Leerlingen denk-(&doe)tanks 320

'selecteer' leerlingen van verschillende leeftijden/achtergronden en verschillende scholen die in een duurzaamheidsdenktank mogen plaatsnemen om oplossingen aan te dragen voor thema's als afvalvermindering, energiebesparing,etc. Hierdoor sla je veel vliegen in 1 klap: bewustwordingsproces bij jongeren (en daardoor ook bij de ouders), milieu & duurzaamheid wordt 'cooler' / krijgt meer aanzien en er worden goede concrete oplossingen bedacht die meteen door provinciaal/lokaal bestuurd in de parktijk kunnen worden gebracht.
De denktanks kunnen verschillende thema's behandelen en de zitting hierin is tijdelijk (half jaar / jaar), met mogelijkheid om opnieuw geselecteerd te worden. Start pilot kan in 1 regio.
Sla liever een andere (duurzame) weg in, in plaats van er weer een aan te leggen!