Qlipr gewasklemsysteem 311

Met Qlipr wordt een nieuwe teeltmethode geÔntroduceerd, die in tegenstelling tot bestaande teeltmethodes geen gebruik maakt van kunststof touw of clips, waardoor het loof na de teelt volledig composteerbaar is.

Nu gebruiken de telers kunststof touw en clips. Het tomatenareaal in Nederland is 2.412 hectare. Dit betekent dat er jaarlijks twee miljard plastic clips plus 864.000.000 meter kunststof touw uit de kassen afgevoerd en verwerkt wordt.

Wanneer de gehele sector tomaten zou overstappen op Qlipr betekent dit dat i.p.v. 72.360 ton vervuild tuinbouwafval, 72.360 onvervuild plantmateriaal aan de eindverwerker wordt aangeboden voor compostering. Qlipr wordt namelijk elke teelt opnieuw gebruikt.

KUNSTSTOF DE KAS UIT!