Exergiebalans (ecologische balans) 310

ď(1) Sustainability in the Brundtlandís sense means that the same level of ecosystem services must be maintained for the future generation.
(2) The amount of energy to be used to break down an ecosystem = the work capacity of the ecosystem (Svirezhev, 1998).Ē JÝrgensen 2010).


(A) De werkcapaciteit/exergie (2) van een systeem wordt bepaald met een exergie-balans.
(B) (A) voldoet aan (1).
(C) Ecosysteemdiensten - natuurlijk kapitaal, en ecosysteem-wederdiensten - menselijk kapitaal, zijn systeemdiensten (1).
(D) monetariseren (C) = Bruto Ecologisch Product (BEP).
(E) Economie mag groeien als groei van synergie (tussen C) = D.
(F) Optie: Schouwen-Duiveland = experimenteerregio.

verdienmodel zit in het totale netwerk