Vervuilende verf heffing 264

Negatieve externe effecten van traditionele synthetische verf belasten volgens het principe de vervuiler betaalt...en met deze inkomsten problemen en kosten die ontstaan uit deze vervuilende verf, zoals grondwater vervuiling, voorlichting gezondheidsrisico's etc. , bekostigen.

Gevolg consumenten betalen de consequenties van hun eigen handelen wanneer ze milieubelastende verf kopen. Dit vergroot het milieu-bewustzijn, cq duurzaam bewustzijn en stimuleert overstappen op duurzame verf.

Nodig is een significant prijsverschil tussen synthetische verf en milieuvriendelijke duurzame verf. Alsmede een toetsingsinstantie die bepaalt hoe milieuvriendelijk/duurzaam een verf is en welke heffingen hierbij horen.

Vervuilende verf belasten