woon bij werk 248

Inventariseer of functies zodanig gematched kunnen worden, dat de kortste woonwerkafstand gerealiseerd wordt.
Zodoende wordt voorkomen dat persoon A in Haarlem werkt en in Amsterdam woont, terwijl persoon B (met dezelfde functie of kwalificaties) in Amsterdam werkt en in Haarlem woont. Laat zowel A als B in hun woonplaats werken.
Dit is toepasbaar bij overheidsinstellingen, maar ook bedrijven, scholen, ziekenhuizen, etc. etc.
Een website kan als portaal functioneren (een soort Marktplaats), waarna personeelsfunctionarissen verdere inventarisaties uitvoeren en voorstellen doen.
In tegenstelling tot een uitzendbureau is deze organisatie niet commercieel. En niet gericht op invulling van vacatures, maar op banenruil.
Stimuleer een korte woonwerkafstand.