De Life Cycle Prijs 362

Als je producten door de hele keten (Life-Cycle-Analysis) en (negatieve) externaliteiten doorrekent komt het er op neer dat producten eigenlijk veel duurder (en vaak veel meer waard)zijn dan de prijs die in de winkel gevraagd wordt.

De life cycle prijs(LCP) wordt op elke product vermeldt zodat men inzicht heeft in wat een product nu echt kost in geldeenheden. Zo wordt men bewust dat was zij kopen veel meer waarde herbergt dan aanvankelijk gedacht.

Naar mate er meer LifeCycle en Externaliteiten-Analyses uitgevoerd worden onder producenten hoe inzichtelijker elk proces wordt. Dit kan de basis vormen van een Circulaire economie/Cradle to Cradle
Duurzaamheid moet op de basisschool een plaats naast taal en rekenen krijgen