kaal wordt: groen, alleen luisteren wordt: doen 347

Veel gemeentes hebben te maken met aangekochte bedrijfsterreinen die (vanwege de economische situatie) niet benut (lees bebouwd) worden. Hoe dan ook, voor veel gemeentes een grote verliespost. Mijn idee is om (gedeeltes van) deze terreinen een nieuwe bestemming te geven als schooltuin c.q. schoolkas. Naast nuttig gebruik van ongebruikte grond, op een educatieve manier basisschoolkinderen door aanschouwelijk en proefondervindelijk onderwijs (weer) meer bewust maken van voedselproductie op een duurzame manier en hier verantwoordelijkheid voor aanleren/meegeven. Kan gezien worden in het lespakket bij onderdeel biologie, natuur, maatschappijvorming, etc. Wanneer de locaties lopend en/of per fiets bereikbaar zijn is mijn ideaalbeeld compleet.
Groene educatie op verliesgevend terrein = dubbele winst