POLYPILOT: eetbaar landschap voor de toekomst 282

Ontwerp, aanleg en beheer van een eetbare polycultuur of voedselbos op een zichtbare, toegankelijke locatie, als pilot voor een vorm van voedselproductie met meetbare sociale, ecologische, economische, klimatologische en educatieve meerwaarden. Als ecosysteem met een hoge agrobiodiversiteit van grotendeels meerjarige gewassen demonstreert het een inspirerend alternatief voor de voedselproductie in high-input monoculturen, en biedt het volop gelegenheid voor onderzoek en scholing. De pilot integreert inzichten vanuit traditionele polyculturen in de (sub)tropen met kennis uit systemen in gematigde streken die recenter bijvoorbeeld onder de noemer 'forest garden' worden ontwikkeld, en waarvan het potentieel in Nederland nog nauwelijks is herkend.
Wie eenmaal heeft rondgekeken in een voedselbos, weet dat na de high-input agro-industrie het tijdperk van de eetbare polycultuur aan moet breken.