Mobiele solar construcie 274

Braakliggende terreinen kosten geld. Deze terreinen worden veelal gebruikt als opslagplaats voor oude rioolpijpen, containers, en oude bouwmaterialen. Doordat veel braakliggende terreinen soms al jarenlang ongebruikt zijn kunnen ongedierte en wilde plantengroei een enorme afbraak doen aan het uitzicht van de lokale bewoners.

Voor dit probleem heeft Solar Solutions Worldwide heeft een verplaatsbaar zonnestroomsysteem bedacht. In een dag kan een complete hectare land veranderd worden in een zonnestroom-installatie. Uiteraard kan het zonnestroomsysteem ook in korte tijd worden verplaatst. Wijken, vliegvelden, evenementen etc. kunnen op deze manier compleet energieneutraal zijn en profiteren van de zon.
Geef de economie een boost door groene oplossingen te stimuleren en draag bij aan een stimuleren van werkgelegenheid.