MVO prijs voor Dronten 273

Stel binnen de gemeente Dronten een MVO-prijs in.

Wat is de MVO-prijs?
De MVO-prijs is een tweejaarlijkse prijs voor ondernemingen uit de Dronten die succes hebben door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Middels deze tweejaarlijkse prijs komen ondernemingen die op maatschappelijk, ecologisch en economisch, kortom duurzaam, terrein succesvol zijn, beter in beeld. Daarnaast fungeren ze als inspiratiebron voor anderen in hun omgeving.

Duurzaamheid toon je in al je daden. Niet alleen door er over te praten.