masterplan asbestsanering en aanleg zonnepanelen buitengebied Zeewolde 230

Erg veel dakoppervlak op de landbouwbedrijven waarvan een groot aantal nog met asbest golfplaten. De daken lenen zich grotendeels uitstekend voor zonnepanelen.Met bewoners van het buitengebioed in Zeewolde willen we op zoek naar mogelijkheden om alle daken te voorzien van zonnepanelen. Twe vliegen in een klap slaan: verwijdering asbestdaken en duurzame energie opwekken.
Geef duurzame innovaties meer mogelijkheden