Brede aanpak 101

Maximaal gebruik van wind- en zonne energie door overheid, burgers en bedrijven met subsidie.
Weg met plastic verpakkingen.
Maximaal hergebruik van materialen (duurzaamheid)
Beperk vervoer afstanden bv van boer naar supermarkt
Ga maximaal voor zonne- en windenergie