Stichting Energie Advies 091 25-

De Stichting Energie Advies geeft gratis advies over isolatie en andere energiebesparende maatregelen die men kan nemen om het energieverbruik te verlagen.
Informatie over isolatie en cv-ketels (de grootste energieverbruiker van ons land) wordt gegeven. Desgewenst worden de besparende maatregelen voor aanvragers geÔnitieerd en wordt elementair vakkundig onderzoek gedaan. Verder wordt onafhankelijk advies gegeven over energiecontracten en leveranciers omdat deze materie erg ondoorzichtig is.

Geef iedereen eerlijk energiebesparend advies.