Zuinig op de Wereld 074

Maak het Ministerie Milieu leidend in vergunningen, zorg van hieruit voor een nieuwe bedrijfstak met onderstaande leidraad.
Keur geen bouwtekening meer goed als het niet in zijn eigen energie, water en reiniging kan voorzien.
Wijzig bestaande bouw naar bovenstaand criterium.
Investeer daarop vanuit het Ministerie, zodat de nieuwe bedrijfstak binnen kort gezond is.
Maak banen uit verbetering van het milieu.