Ontkoppelen straat- en trottoirkolken zonder zorgen 047

Afkoppelen straat- en trottoirkolken in bestaande verharding, slecht 0.5 m2 verharding uitbreken, kolk verwijderen en een verticale infiltratiepijp aanbrengen tot 4 meter diepte. Grondwater geen probleem, wordt opgezogen om later herbruikt te worden voor het verdichten, minimale overlast voor omwonenden, weinig herstelkosten bestaande verharding, geen groot grondverzet in de woonwijken.
Ontkoppel probleemloos de kolken in bestaande verharding van het rioolstelsel