Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen 036

Verplichte keuring door integrale gezondheidszorg voor iedere 18-jarige om intelligentie niveau, aanwezigheid van onverwerkte trauma's en geschiktheid om kinderen te krijgen in beeld te brengen. Trauma's verwerken voor het kinderen krijgen, extremiteiten in persoonlijkheid afraden om kinderen te krijgen, moeizame gevallen verplichte oudercursus voor de bevalling en vaste coach na de bevalling.
Betere begeleiding in het ouderschap om dure trauma's te voorkomen.