Wijkenergiebedrijf Wijk25 415

Voor de wijk Mariahoeve / Marlot in Den Haag willen wij als GebiedscoŲperatie Wijk 25 onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energieopwek en - distributie in lokaal, coŲperatief beheer, waarbij iedereen in de wijk vanaf het begin mee kan doen. Het idee is dat energievoorziening uit verschillende lokale bronnen op natuurlijke momenten kan worden aangelegd en modulair kan worden geschakeld. Duurzame energievoorziening in lokaal, coŲperatief beheer zet de bewoner aan het roer en houdt winst uit de coŲperatieve onderneming in de wijk voor integrale en inclusieve gebiedsontwikkeling.
Ondersteun inclusieve duurzame energie - initiatieven in coŲperatief beheer in plaats van energievoorziening in beheer van grote private partijen: solidariteit en rechtvaardigheid in de energievoorziening is een mensenrecht!