Hoezo stikstofcrisis? 407

Het is mogelijk om de stikstofbelasting van het milieu door (intensieve) veehouderij te reduceren tot bijna nul door denitrificatie.
Denitrificatie is het proces waarin gebonden stikstof (NH4+ , NO2- en NO3- ) omgezet wordt in N2, stikstofgas. Er zijn bacteriŽn, anammox bacteriŽn, die dit proces uitvoeren.

Daarvoor is het nodig om deze bacteriŽn genetisch te modificeren, omdat zij een lage stofwisseling hebben en langzaam groeien.

Er moeten bioreactoren gebouwd worden waarin dit proces plaatsvindt, hetzij hele grote waar gier en mest naartoe gebracht worden, hetzij kleine bij (grote) stallen.

Stikstofprobleem in de agrarische sector opgelost.

Kies voor Kringloop