LiberTerra 372

Er is behoefte aan nieuwe, duurzame samenlevingsvormen, die vanuit burgerinitiatieven worden vormgegeven.
LiberTerra zet communities op, op voormalige boerenerven en landgoederen, o.a. met Tiny Houses.
Deze locaties ontwikkelen we samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om klimaatdoelen en de Global Goals te behalen.
We bouwen natuur inclusief en klimaat adaptief, dwz met natuurlijke materialen en zo veel mogelijk circulair.
Per locatie stemmen we af met de omgeving, wat er op een locatie integraal ontwikkeld zal worden. Bv. educatie rond duurzaamheid, zorg en begeleiding voor kwetsbare groepen, natuurbeheer voor biodiversiteitÖ.
Dit doen we in coŲperatief verband, met ondernemerschap.


Samen zijn: aandacht voor elkaar en zorg voor onze leefomgeving