Social Glue Binckhorst 343

We willen met ons creatieve collage project de sociale cohesie bevorderen in de Binckhorst Den Haag en hierbij het belang van duurzaamheid uitdragen door de met elkaar gemaakte collage blijvend binnen (in een openbare ruimte) of buiten aan de omgeving te presenteren.
Meer kennis over duurzaamheid en meer sociale cohesie in de Binckhorst Den Haag door middel van creativiteit.